Kreftrelatert fatigue (trøttheit/utmatting)

Gruppeopplæring, 30.08.2017, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, Kreftbehandling og medisinsk fysikk

Ope foredrag for vaksne kreftramma og deira pårørande. Foredragshaldar er sjukepleiar Inger Thormodsen. Tilbodet er gratis og krev inga påmelding.

Foredraget tek for seg kva kreftrelatert fatigue (trøttheit/utmatting) er og kva tiltak som fins for å førebyggje eller redusera symptom. Opplæringa finn stad i Kreftsenter for opplæring og rehabilitering/Pusterommet treningssenter sitt lokale.

Når og kor

Dato
30.08.2017 
Klokkeslett
14:00-15:00 
Stad
Parkbygget
Kreftsenter for opplæring og rehabilitering, Kreftavdelinga. Gå inn hovudinngangen i Parkbygget og følg blå stripe i golvet til venstre
 
Arrangør
Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR