Kreft - gruppetrening ved alvorleg kreftsjukdom

Kurs , Kvar torsdag , Kreftbehandling og medisinsk fysikk, Lærings- og meistringssenteret, Fysikalsk medisin og rehabilitering

Treningstilbod på Lærings- og meistringssenteret i Bergen for personar som lever med alvorleg kreftsjukdom.

Treninga er i gruppe med enkle øvingar for styrke og kondisjon, og vert leia av erfarne fysioterapeutar. Frivillige fra Kreftforeningen bidrar til å skape ei god ramme. Bevegelsesglede og sosialt samvær vert vektlagt. Tilbodet er gratis.

 

Tid  

Kvar torsdag kl 13.00 - 14.00
 
 
 

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Deltaking på treninga krev tilvisning frå eigen lege
Det er mogleg å henvise elektronisk til fysioterapiavdelinga som sekundærhenvisning i DIPS - både på HUS og HDS. På henvisningsårsak må det stå Palliativ treningsgruppe.

Når og kor

Tid
Kvar torsdag
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Kreftbehandling og medisinsk fysikk
 
Kontakt
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 
Påmelding 
For informasjon eller påmelding, ta kontakt med
 
Lise Amundsen
Seksjon smertebehandling og palliasjon, HUS
55 97 73 20/26
 
Tone-Lise Frantzen
Sunniva Senter, HDS
55 97 94 00/09 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.