HELSENORGE

Kortisolskole, primær binyrebarksvikt hos vaksne

Målet med kortisolskolen er å gi auka tryggleik og kunnskap om det å leve med binyrebarksvikt, om kortisonbehandling, og om korleis ein førebygger og behandlar akutte binyrekriser. Deltakaran sjølv øver på å blande og sette akuttmedisinen Solu-cortef.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta


Gruppebasert opplæringstilbod

Målgruppe

Kurset er for:

  • Nydiagnostiserte vaksne med primær binyrebarksvikt
  • Personar som har levd ein stund med diagnosen og som ønsker oppfriskingskurs
  • Pårørande til pasientar med primær binyrebarksvikt

 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. 

Du vil motta skriftleg bekrefting på plass.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, psykolog, sosionom og brukarmedverkar.

Presentasjonar

Hvordan takle livet med (kronisk) sykdom_2023_AWL.pdf

Kortisolskole 15.02.23.pdf

Parkering

Det er parkering mot betaling i 1. etasje i Ulriksdal helsepark og i parkeringsanlegget til Haraldsplass Diaokonale Sykehus.

Fann du det du leita etter?