HELSENORGE

Konferanse om ADHD hos personer med utviklingshemming

NevSom inviterer i samarbeid med de regionale fagmiljøene til nasjonal konferanse om utredning, diagnostisering og behandling av ADHD hos personer med utviklingshemming. Konferansen avholdes i Oslo men vil også bli streamet

Innledere og tema

  • Bhathika Perera – om diagnostisering og behandling om ADHD hos personer med utviklingshemming 
  • Raman Dhawan presenterer prosjektet «Bedre diagnostikk og behandling av samsykelighet, psykisk utviklingshemming og ADHD» 
  • Elisabeth Wigaard : Kjennetegn ved personer med ulik grad av utviklingshemming  
  • Michael B. Lensing presenterer kartleggingsverktøyet DIVA-5-ID  
  • Egil Midtlyng/ Michael B. Lensing: ADHD ved sjeldne genetiske syndromer


Godkjenning

Konferansen søkes godkjent av Den norske legeforening og Norsk Psykologforening.
 

Påmelding

Påmelding er bindende. Benytt påmeldingslenken både for deltagelse i Oslo, eller om du vil delta digitalt.

Pris:  250 kroner for deltakelse på konferansen på Clarion hotell The Hub i Oslo. 
Det er gratis å delta digitalt. Lenke til konferansens streaming blir sendt noen dager i forveien.

Arrangører 

  • Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Sør-Øst
  • Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Vest
  • Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) i Helse Nord
  • Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom i Helse Midt-Norge
  • NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier


Fant du det du lette etter?
Organisasjonsnummer: NO 999 999 999