KOLS

Kurs, Kurset går over 6 vekar, Lungepoliklinikk, Lærings- og meistringssenteret

Tilbodet er for pasientar med alvorleg KOLS gold 3-4.

Målsetjing

  • Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen 
  • Dialog med ulike faggrupper 
  • Møte andre i same situasjon 
Maks 15 deltakarar.

Kurset går over 6 vekar. 2 dagar ei veke og 3 dagar neste veke.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege. Meld frå om spesielle behov. Dersom du har behov for å ha nokon med deg skal dette stå i tilvisinga.
Tilvising til lærings- og meistringskurs (pdf) 

Når og kor

Tid
Kurset går over 6 vekar
Klokkeslett
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Lungepoliklinikk
 
Kontaktinformasjon
Lunge poliklinikk
v/Hilde Underhaug
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.