HELSENORGE

Kartleggingsverktøy for kommunikasjon, hverdagslivferdigheter og lek hos barn med autisme

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest tilbyr webinar om presentasjon av et kartleggingsverktøy for kommunikasjon, hverdagslivferdigheter og lek hos barn med autisme under 3 år.

Tema

Autismeteamet i Helse Bergen mottok midler fra RFM for å utvikle et kartleggingsverktøy til bruk for barn med autisme med kronologisk alder under 3 år. 
Kartleggingsverktøyet er utarbeidet med bakgrunn i eksisterende tester og kartleggingsverktøy, samt teori om lek og utvikling. Verktøyet er nå prøvd ut med gode erfaringer og gjort tilgjengelig. I webinaret vil kartleggingsverktøyet og erfaringer med bruk bli presentert.

Foreleser

Prosjektleder Mona Nordbye v/ Autismeteamet i Spesialpolikinikken, PBU, Helse Bergen

Tid

Kl. 09:00 – 09:30 
Webinaret vil bli streamet direkte. Det blir mulig å stille spørsmål via chat.

Målgruppe

Ansatte i barnehager, PPT, BUP, foreldre/pårørende og andre webinaret vil kunne være aktuelt for.

Påmelding

Du vil motta mail med påloggingsinformasjon og lenke senest dagen før webinaret Webinaret er gratis.

Påmeldingsfrist: torsdag 02.06.22 (innen kl. 15:00)
Fann du det du leita etter?