HELSENORGE

Juvenil Idiopatisk Artritt ungdom

En dag beregna på ungdom og deira nærmaste pårørande. Vi legg opp til litt felles informasjon/ diskusjon der ein god del vil foregår i gruppar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. Meld frå om spesielle behov. 

Tilvisinga sender du til

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Barne- og ungdomsklinikken
Tilvisingskontoret 
Postboks 1400
5021 Bergen 

Gruppebasert opplæringstilbud. 

Målgruppe

Ungdom mellom 13 og 16 år med RA. Pårørande til ungdom med RA. 

Kostnader

Gratis for pårørande til barn under 16 år. Over 16 år: Eigendel etter gjeldande takstar pr. barn. Gratis ved frikort. 

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. 

Du vil motta skriftlig bekreftelse på plass. 

Innlegg ved 

Presentasjonar
 

Fann du det du leita etter?