Introduksjonskurs Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS -2, modul 3 og 4

Kurs, 14.09.2020-15.09.2020, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Vi inviterer til 2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS-2, Modul 3 og 4.  NB. Kurset er utsatt til 14. og15.09.20!

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begreset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling. Modul 3 og 4 benyttes ved utredning av barn, unge og voksne med verbalt flytende språk.

Tid

Tid: Torsdag 23. april kl. 09:30 – 16:00 og fredag 24. april kl. 08.30-15.30. 

       NB. Grunnet Covid-19 blir kurset utsatt til 14.9 og 15.09.2020!

Målgruppe

Ansatte i Spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar.

Kursarrangør og kursholdere

Regional fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest v/psykologspesialist Elin Antoniussen og psykologspesialist/Ph.d Nina Stenberg.

Pris

Kr. 600,- for begge dagene.
Pris inkluderer dagpakke på hotell og skåringsprotokoller til deltagerne.
De som har manual oppfordres til å ta den med.
Reise og evt. opphold må ordnes av den enkelte deltager.

Praktisk informasjon

De som har manual oppfordres til å ta den med.
Reise og ev. opphold må ordnes av den enkelte deltager.

Kursgodkjenning

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholds aktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 6. april 2020.     NB. Ny utsatt frist  til 14.08.20.

Meld deg på her

Når og kor

Dato
14.09.2020-15.09.2020 
Klokkeslett
Stad
Scandic Bergen City Hotell, Håkonsgaten 2, Bergen
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Kontaktinformasjon
Unni Sagstad
55 95 61 95, 971 74 943
unni.sagstad@helse-bergen.no 
 
Fann du det du leita etter?