HELSENORGE

ICD - Å leve med hjertestartar

Kurset gir kunnskap om sjukdom og behandling. Du får treffe andre i same situasjon og mulighet til erfaringsutveksling.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege (pdf).

Haukeland universitetssjukehus
v/Dokumentasjonsavdelinga
5021 Bergen


Gruppebasert opplæringstilbud 

Målgruppe

Kurset er for pasientar med ICD og deira pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved 

Lege, sykepleier, brukermedvirker og fysioterapeut. 

Presentasjonar 

Fann du det du leita etter?