HELSENORGE

IBS - Å leve med irritabel tarm

Du vil få kunnskap som skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen. Du får mulighet til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Tilvisning frå eigen legeVed behov for følgjeperson skal dette stå i tilvisinga.

Tilvising sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstiltak.


Målgruppe 

Kurset er for personar med IBS/ og eller pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert. Lunsj basert på LavFODMAP-dietten. 

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekrefting om plass.

Pårørende oppfordres til å delta, meld frå i tilvisinga om pårørande deltar. 

Innlegg ved

Lege, klinisk ernæringsfysiolog, psykiatar, manualterapeut og brukarrepresentant. 

Presentasjonar


Fann du det du leita etter?