IBS - Å leve med irritabel tarm

Kurs, 2-dagers kurs, Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for personar med IBS/og eller pårørande.

Målsetjing 

  • Kunnskap skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen 
  • Ha dialog med representanter frå ulike faggrupper 
  • Høve til å møte andre i samme situasjon

Tid 2021 - alle dagar kl. 09.00 - 15.00

Høst

19. og 20. august

2. og 3. september

23. og 24. september

11. og 12. november

16. og 17. desember

2022


 

Vår.

27. og 28. januar

24. og 25. februar

24. og 25. mars

28. og 29. april

19. og 20. mai

16. og 17. juni

Påmeldingsfrist 

To veker før kursstart. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du treng tilvisning frå eigen legefor å delta. Pårørande trenger ikkje tilvising. 

Pris 

Eigendel etter gjeldande takstar - kan skrivast i egendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj.  

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikke møter til avtalt kurs, krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld og om du har frikort. 

Påmelding 

Pårørande trenger ikkje tilvising. frå lege for å delta på dette kurset.
Påmelding gjer deltakarane sjølv til opplaering@helse-bergen.no eller på tlf. 55978472. Vær vennleg å gi beskjed om pårørande også deltek.

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Når og kor

Tid
2-dagers kurs
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Medisinsk klinikk, Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbudet er utvikla av Gastroenterologisk seksjon, Medisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus i samarbeid med Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer – LMF, Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage-tarmsykdommer og Lærings- og mei 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Lunsj

Enkel lunsj / servering begge dagane. Meld frå om spesielle behov eller andre forhold vi må ta homsyn til: lms@helse-bergen.no eller telefon 55 97 47 80 

Reiser 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, blir dekka etter faste satsar mot ein eigendel. Reise bestiller du på tlf. 915 05 515, www.pasientreiser.no snarast mogeleg etter innkalling. Ta vare på kvitteringar. Pårørande kan også få dekka kostnader dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal ledsage. 

Fann du det du leita etter?