IBD ungdom

Kurs , Ein gong i året , Barne- og ungdomsklinikken, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pasientar og pårørande - ungdom med IBD (ulcerøs colitt eller Mb. Crohn).

Målgruppe

Ungdom mellom 13 og 17 år som sjølv har IBD
Foresatte til ungdom med IBD

Maks antall deltakarar: 10 ungdommar og deira nærmeste pårørande.

Målsetjing

  • Ha informasjon om sjukdommen
  • Meistre livet med diagnosen bedre
  • Få anledning til å møte og utveksle erfaringar med andre i same situasjon


Ny tid ikkje satt.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Henvisning

Du må ha tilvisning frå eigen lege eller fra behandlande lege på BKB.

Tilvisingsskjema (pdf)

Denne sendes til:

Henvisningskontoret,
Barne- og ungdomsklinikken,
Haukeland universitetssjukehus,
Postboks 1400, 5021 Bergen

Alternativt: mail til: postmottak@helse-bergen.no, merk henvendelsen med Henvisningskontoret BUK.

Når og kor

Tid
Ein gong i året
Klokkeslett
 
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Barne- og ungdomsklinikken
I samarbeid med LMF og LMS.  
Kontakt
Susanne Eidset
Fagsykepleier post 5, Barne og ungdomsklinikken
Susanne.eidset@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og oppholdsutgifter

Reise-, kost- og oppholdsutgifter i forbindelse med særskilt opplæringskurs i regi av Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel (Rundskriv fra Trygdeetaten Hovednr.71 ”Reise, opphold og ledsager”). Den enkelte må eventuelt ta kontakt med lokalt trygdekontor for reisebestilling og vi gjør oppmerksom på at det alltid skal opprettes kontakt før avreise. Ta vare på kvitteringer!

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.