Hypothyreose

Kurs, Seksjon for hormonsjukdommar, Medisinsk klinikk, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

Målsetjing 

  • informasjon om sjukdom og behandling 
  • høve til å treffe andre i same situasjon
  • hjelp til sjølvhjelp og livsstilsendring 

Tid 2021

  • 29. oktober

Kl. 08.30 - 15.00

Pris

Eigenandel etter gjeldande takstar – kan skrivast i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert.
Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

PRESENTASJONER

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege . Tilvisinga gjelder som påmelding og du vil få bekrefta plass på kurs. For spørsmål om påmelding: opplaering@helse-bergen.no eller tlf: 55 97 84 72.

Meld frå om spesielle behov. 

Tilvisning frå fastlege skal sendast

Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning 
5021 Bergen

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass.
 
Arrangør
Medisinsk klinikk, Hormonsjukdommar, Lærings- og meistringssenteret
Kurset er utvikla av Medisinsk avdeling, Endokrinologisk seksjon i samarbeid med Norsk Thyreoideaforbund og Lærings- og meistringssenteret i Bergen.  
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta.

Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf: 05515, www.pasientreiser.no

• Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 

• Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar 

• Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte 

Ta vare på kvitteringar.