Hypothyreose

Kurs, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pasientar med hypothyreose og pårørande deira.

Målsetjing 

  • informasjon om sjukdom og behandling 
  • høve til å treffe andre i same situasjon
  • hjelp til sjølvhjelp og livsstilsendring 


Tid 2019

  • 12 og 13. september avlyst grunnet få påmeldte.
  • Begge dagar kl. 09.00 - 15.00

Tid 2020

  • 9 og 10 januar

Pris

Eigenandel etter gjeldande takstar – kan skrivast i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj inkludert. 

Avbestilling seinast 24 timer før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs krev sjukehuset ein eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege . Tilvisinga gjelder som påmelding og du vil få bekrefta plass på kurs. For spørsmål om påmelding: opplaering@helse-bergen.no eller tlf. 55 97 30 13 

Gi beskjed til fastlegen dersom du har behov for sjukemelding. Meld frå om spesielle behov. 


Tilvisning frå fastlege skal sendast

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Bergen
Ulriksdal 2
5009 Bergen


Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkjørsel til Haraldsplass.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk avdeling
Kurset er utvikla av Medisinsk avdeling, Endokrinologisk seksjon i samarbeid med Norsk Thyreoideaforbund og Lærings- og meistringssenteret i Bergen.  
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no: 

• Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 

• Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar 

• Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte 

Ta vare på kvitteringar.