Hypothyreose

Kurset gir informasjon og kunnskap om hypothyreose behandling og støtte til mestring. Du får muligheit til å treffe andre i same situasjon og dele erfaringar.

Merk: kurset går over to dagar - dag 2 arrangeras digitalt.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

For å delta på kurset treng du tilvising frå lege . Meld frå om spesielle behov. 

Tilvisning frå fastlege skal sendast

Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning 
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstilbud. 

Målgruppe

Personar med hyperthyreose og deira pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved

Lege, fysioterapeut, psykiater, brukermedvirker og farmasøyt. 

Presentasjonar


 

Fann du det du leita etter?