Hvordan bruke fysisk aktivitet/ trening i et behandlingsopplegg?

Fagseminar, 09.03.2017, Barne- og ungdomsklinikken

Energisenteret for barn og unge, Haukeland universitetssykehus har igjen gleden av å invitere til seminar.

Pris (bevertning etc.) for deltakere som ikke bidrar med poster eller foredrag 250,-

Program

09.00-09.30   Registrering/ oppsetting av postere

09.15-09.30   Velkommen ved leder for EBU Torhild Vedeler

09.30.10.00   «Nytt og spennende tilbud til barn og unge med psykiske utfordringer», v/Paul Joachim Thorsen, PBU, Haukeland universitetssykehus

10.00-10.30   «Bli kjent med deg selv, bli klovn», v/Siv Øvsthus, Sykehusklovnene

10.30-11.00   Pause med postere

11.00-11.30   «Psykisk helse blant barn og unge- fang opp og hjelp dem som sliter», v/Åsta Knutsen Barnas Fysioterapisenter

11.30.12.00   «Intensiv habilitering – en helhetlig og tverrfaglig modell», v/Eli Fløgstad, HABU, Haukeland universitetssykehus

12.00-12.45   Lunsj
De som har postere står ved sine postere siste halvdel av lunsjpausen

12.45-15.25   Parallell sesjoner med foredrag/ innlegg á 15 minutter (se eget program)

13.45-14.15   Pause/ postere

15.15-15.30   Avrunding ved Gottfried Greve, Helse Bergen

15.30-16.00   Mulighet for summing om nye prosjekter for dem som ønsker å knytte kontakter


Påmelding til seminaret 

 
Vi gleder oss til å se deg på seminaret, velkommen!
Gottfried Greve
På vegne av Energisenteret for barn og unge

Når og kor

Dato
09.03.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Stad
Barne- og ungdomssjukehuset
Energisenteret for barn og unge, Haukelandsbakken 15 (BUS1)
 
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken
 
Kontakt
Gottfried Greve
Telefon: 99581464
gottfried.greve@helse-bergen.no