Hvordan bruke fysisk aktivitet/ trening i et behandlingsopplegg?

Fagseminar, 09.03.2017, Barne- og ungdomsklinikken

Energisenteret for barn og unge, Haukeland universitetssykehus har igjen gleden av å invitere til seminar.

Program frie foredrag

09.00-09.30   Registrering/ oppsetting av postere

09.15-09.30   Velkommen ved leder for EBU Torhild Vedeler

09.30.10.00   «Nytt og spennende tilbud til barn og unge med psykiske utfordringer», v/Paul Joachim Thorsen, PBU, Haukeland universitetssykehus

10.00-10.30   «Bli kjent med deg selv, bli klovn», v/Siv Øvsthus, Sykehusklovnene

10.30-11.00   Pause med postere

11.00-11.30   «Psykisk helse blant barn og unge - fang opp og hjelp dem som sliter», v/Åsta Knutsen, Barnas Fysioterapisenter

11.30.12.00   «Intensiv habilitering – en helhetlig og tverrfaglig modell», v/Eli Fløgstad, HABU, Haukeland universitetssykehus

12.00-12.45   Lunsj
De som har postere står ved sine postere siste halvdel av lunsjpausen

12.45-15.25   Parallellsesjoner med foredrag/ innlegg á 20 minutter (se eget program under)

13.45-14.15   Pause/ postere

15.15-15.30   Avrunding ved Gottfried Greve og omvisning i Energisenteret i grupper. 

15.30-16.00   Mulighet for summing om nye prosjekter for dem som ønsker å knytte kontakter

Program for parallellsesjonene


 

Sesjon 1
Auditoriet 1. etasje

Sesjon 2
Aarskogsalen 6. etasje

Kl. 12.45-13.05

Idrettscampus Bergen
Knut Songve,
Hordaland idrettskrets

Glede, glede, glede»
Gunn Hilde Øymo,
Hordaland idrettskrets

Kl. 13.05-13.25

Introduksjonen av (Tilpasset) fysisk aktivitet som et hovedvirkemiddel i en institusjon i spesialisthelsetjenesten.

Håkon Erlend Dalen,
Beitostølen Helsesportsenter

FysMus i grupper for barn som trenger spesiell tilrettelegging --Erfaringer så langt

Maria Skjeldrum Toppe og Kine Melfald Tveten, Barnas Fysioterapisenter og Turbo

Kl. 13.25-13.55 Pause
Kl. 13.55-14.15

Barnas opplevelse av MEGA-tilbudet

Elise Birkeland og Ida Oline Lillelatern,
Idrett Bergen Sør

Fysisk aktivitet etter lett traumatisk hjerneskade

Eirik Vikane,
Avd for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssjukehus

Kl. 14.15-14.35

Samarbeid gjør oss best!

Katrine Jansen,
Drevelin Ortopedi AS

Enkel jympa -  Friskis og Svettis

Cathrine Nøttingnes,
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest

Kl. 14.35-15.30 Oppsummering i auditoriet og Omvisning i EBU

Pris

Pris (bevertning etc.) for deltakere som ikke bidrar med poster eller foredrag er kr. 250,-.

Påmelding

Påmelding til fagseminaret

 

 
Vi gleder oss til å se deg på seminaret, velkommen!
Gottfried Greve
På vegne av Energisenteret for barn og unge

Når og kor

Dato
09.03.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Stad
Barne- og ungdomssjukehuset
Energisenteret for barn og unge, Haukelandsbakken 15 (BUS1)
 
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken
 
Kontakt
Gottfried Greve
Telefon: 99581464
gottfried.greve@helse-bergen.no