Hva ser vi – hva gjør vi?

Konferanse, 29.09.2016, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi - RFM

Konferanse om Skolevegring; risikofaktorer, kartlegging og tiltak

Program i PDF-format

RFM Helse Vest arrangerer konferanse om skolevegring den 29.september 2016 i Bergen. Konferansen arrangeres i samarbeid med RFM Helse Midt-Norge, RKT Helse Sør-Øst, R-FAAT Helse Nord og Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom).


•Skolevegring som fenomen. Ellen K Munkhaugen
•Hva vet vi fra forskningen om skolevegring hos elever med ADHD, Tourettes
syndrom og autismespekterforstyrrelser? Ellen K Munkhaugen
•Økt søvntrang(hypersomnier)og skolefravær. Hilde N. Andresen
•Skolevegringsatferd; kartlegging og tiltak fra kommunalt perspektiv v/Anette
Ruud
•Skolevegringsatferd; kartlegging og tiltak fra spesialisthelsetjenestens
perspektiv v/Marit Tørstad og Kristin Rødshagen

 

Forelesere:
Ellen K. Munkhaugen: Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og
narkolepsi helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus.
Hilde N. Andresen: NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og
hypersomnier ved Oslo universitetssykehus.
Anette Ruud: Pedagogisk Psykologisk tjeneste i Sarpsborg kommune.
Kristin Rødshagen: Akershus universitetssykehus HF, Bråten behandlingssenter, ambulant team og OCD team
Marit Tørstad: RBUP Øst – Sør med spesialistutdanning, og ved Folkehelseinstituttet i MoBa, ADHDstudien.

Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste, PPT og andre relevante
faggrupper
Godkjenninger: Konferansen søkes godkjent fra Den Norske Legeforening og Norsk
Psykologforening

 

 

Når og kor

Dato
29.09.2016 
Klokkeslett
09:00-16:00
Stad
Magnus Barfot Kino og konferansesenter; Magnus Barfotsgt.12 i Bergen. Kurslokale ligger v/ Scandic Hotell i Håkonsgaten 2, Bergen
 
Arrangør
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi
 
Kontaktinformasjon
Unni Sagstad, e-post: unni.sagstad@helse-bergen.no
 
Fann du det du leita etter?