Hudsjukdom

Kurs , Hudavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjuksom.

Tema

  • Råd for god eigenomsorg
  • Ein brukerrepresentant fortel om sine erfaringar med hudsjukdom
  • Sexologisk rådgjevar snakker om sjølvbilde, seksualitet og samliv
  • Om mindfulness ved rådgjevar/LMS
  • Hudlegens time

Temadag er opne for deg som er over 16 år. 

Tid 2018

2. oktober kl. 08.30 - 15.30

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Ta kontakt med oss eller ring Hudavdelinga på telefon 55 97 39 50.

Du treng tilvisning frå lege. Eigendel etter gjeldande takstar. Vanleg regel for frikort gjeld. 

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/Innkjørsel til Haraldsplass sjukehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Hudavdelinga
 
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
Telefon 55 97 47 80
e-post lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt kostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte
Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.