Hudsjukdom

Kurs, Hudavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

 

Tema

  • Å leve med hudsjukdom- hudlegens time
  • Erfaringar med hudsjukdom -  ein brukerrepresentant fortel
  • Trygd - moglegheiter for stønad 
  • Hudpleie

Tid 2021

Kurset går over 2 dager.

Dag 1: 9. september kl. 09.00 - 13.00 digitalt kursdag

Dag 2: 23. september kl. 08.30 - 15.00 oppmøte i lokaler til Hudavdelingen poliklinikkhud_hand_web.png
 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

For å melde deg på må din fastlege eller hudlege sende tilvising til Hudavdelinga. Dersom du har vore pasient på Hudavdelinga i løpet av siste to åra, kan du melde deg på utan tilvising. Eigendel etter gjeldande takstar. Ta kontakt dersom du har spørsmål. Ta kontakt med Hudavdelinga på telefon 55 97 39 50. 

Når og kor

Arrangør
Hudavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt kostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

 
Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, tlf: 915 05 515www.pasientreiser.no

 
  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte
Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.