HELSENORGE

Hudsjukdom

Kurset gir kunnskap og støtte til meistring i kvardagen.
Merk: kurset går over to dagar
Dag 1 digital via Norsk Helsenett
Dag 2 fremmøte kurs

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta


 

Påmelding

For å melde deg på må din fastlege eller hudlege sende tilvising til Hudavdelinga. Tilvisingskjema tilvisning frå eigen lege

Dersom du har vore pasient på Hudavdelinga i løpet av siste to åra, kan du melde deg på utan tilvising. 

Gruppebasert opplæringstilbud. 

Målgruppe

Kurset er for personar med hudsjukdom og deita pårørande. 

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Dersom du har vore pasient på Hudavdelinga i løpet av dei siste to åra kan du melde deg på utan tilvisning. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved 

Lege, sykepleier, brukermedvirker.

Presentasjonar 

Fann du det du leita etter?