Hudsjukdom

Kurs, Hudavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pasientar og pårørande med ein hudsjukdom.

Tema

  • Å leve med hudsjukdom- hudlegens time
  • Erfaringar med hudsjukdom -  ein brukerrepresentant fortel
  • Trygd - moglegheiter for stønad 
  • Hudpleie

Tid 2020

25. november kl. 08.30 - 15.30

Påmeldingsfrist: 6. november 2020.

hud_hand_web.png

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

For å melde deg på må din fastlege eller hudlege sende tilvising til Hudavdelinga. Dersom du har vore pasient på Hudavdelinga i løpet av siste to åra, kan du melde deg på utan tilvising. Eigendel etter gjeldande takstar. Ta kontakt dersom du har spørsmål. Ta kontakt med Hudavdelinga på telefon 55 97 39 50.Når og kor

Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Hudavdelinga
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Legetilviste kurs blir dekte etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekt kostnader dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal delta. 

Reise må ein bestille gjennom Pasientreisekontoret, tlf: 915 05 515www.pasientreiser.no

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser 
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter nokre dagar 
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte
Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser. Ta vare på kvitteringar.