HELSENORGE

Høyrselskurs

Kurset gir informasjon om høyrselstap, høyreapparat og høyrselstekniske hjelpemiddel.Du får møte representantar frå ulike faglege miljø og muligheit til erfaringsutveksling med andre i same situasjon. Lokalet er tilrettelagt med teleslynge.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta


 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

Gruppebasert opplæringstilbud.

Målgruppe

Kurset er for personar med nedsatt høyrsel og deira pårørande.

Kostnader

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved

Lege, audiopedagog og brukerrepresentant. 

Presentasjoner


 

Fann du det du leita etter?