Høyrselskurs

Gruppeopplæring, Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge.

Målgruppe

Personar med nedsett høyrsel og ein pårørande.

Målsetjing for kurset

  • Gi informasjon om høyrselstap, høyreapparat og høyrselstekniske hjelpemiddel
  • Møte representantar frå ulike faglege miljø og kunne stille spørsmål
  • Få hjelp til sjølvhjelp; eigenbehandling og meistring
  • Få kunnskap om eigen funksjonshemming og kommunikasjonsmetodar
  • Ha moglegheit til erfaringsutveksling med andre i same situasjon

Tid 2021

  • 13. oktober kl. 08.45 - 15.45
  • 28. oktober kl. 08.45 - 15.45

Læringsmetodar

Foredrag, erfaringsutveksling (gruppe og plenum)

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding

Kursdeltaker sender eget påmeldingsskjema. Du vil motta en bekreftelse. Ved behov for sjukemelding, kontakt fastlegen. Det tas forbehold om tilstrekkeleg antall påmeldte.
Meld fra om spesielle behov som det må tas hensyn til – se påmeldingsskjema.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
 

Programansvarlig

Opplæringsprogrammet er utvikla av tverrfagleg referansegruppe beståande av:
Helse Bergen v/ØNH/Høresentralen, Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, Statped Vest, Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen, NAV/Hjelpemiddelsentralen, HLF Hordaland, Bergen Døvesenter og i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Medisinsk ansvarleg

Dr. Ola Lind, ØNH/Høresentralen, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen.


Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, dekkes etter faste satsar mot sin eigendel. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no, snarast mogleg etter innkalling. Ta vare på kvitteringer. Pårørande kan også få dekka kostnadar dersom det står i tilvisinga frå lege at pårørande skal ledsage.