Høstkonferansen i mikrobiologi 2017

Fagseminar, 19.10.2017-20.10.2017, Mikrobiologisk avdeling

Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus ønsker velkommen til Høstkonferansen i mikrobiologi 2017.

Omvising

Det vil bli moglegheit for omvising på avdelingas laboratorium den 18.

Plakat / poster

Vi oppmodar til å bidra med plakat / poster til konferansen. Frist for innsending av abstrakt er fredag 18. august 2017 og kan sendast til hostkonferansen2017@helse-bergen.no

Prisar

3500,-, inkluderar lunsj og pauseservering begge dagar.
650,- for festmiddag på Scandic Bergen City

Påmelding

Du kan melda deg på konferansen, festmiddagen og omvisinga på laboratoriet via påmeldingsskjema vårt.

Meld deg på konferansen

Påmeldingsfrist

Fredag 25. august 2017

Når og kor

Dato
19.10.2017-20.10.2017 
Klokkeslett
 
Stad
Scandic Bergen City
 
Arrangør
Mikrobiologisk avdeling