Hørselskurs

Gruppeopplæring, Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Gruppebasert opplæring av pasient og pårørende om hørsel.

Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge.

Målgruppe

Personer med nedsatt hørsel og en pårørende.

Målsettingen for kurset

  • Gi informasjon om hørselstap, høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler
  • Møte representanter fra ulike faglige miljø og kunne stille spørsmål
  • Få hjelp til selvhjelp; egenbehandling og mestring
  • Få kunnskap om egen funksjonshemning og kommunikasjonsmetoder
  • Ha anledning til erfaringsutveksling med andre i samme situasjon

Tid

23. november kl. 09.00-16.00

Læringsmetoder

Foredrag, erfaringsutveksling (gruppe og plenum)


 

Program for kurset

09.00: Oppmøte/registrering. Kaffe/te

09.15: Velkommen; presentasjon av kursarrangører og deltakere

09.30: Å leve med nedsatt hørsel v/brukerrepresentant

09.45: Presentasjon av interesseorganisasjonene

Pause

10.00: Hørsel og hørselstap v/audiopedagog Magda Lothe, Høresentralen

10.45: Informasjon fra:

  • Hjelpemiddelsentralen i Hordaland v/Sunniva Lyngtun
  • NAV/ARK; Hva kan denne etaten hjelpe med?
  • Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Bergen v/Mary-Ann Grønås
     

11.45: Lunsj/Pause

12.30: Psykososiale aspekter ved det å leve med nedsatt hørsel
v/ spesialpsykolog Sissel Grønlie

13.45 Pause

14.00: Erfaringsutveksling og refleksjoner – i grupper

Pause

14.30: Erfaringsutveksling og refleksjoner – i plenum

Pause

15.45: Evaluering og oppsummering

16.00: Takk for nå – og vel hjem!


Påmelding

Kursdeltaker sender eget påmeldingsskjema. Du vil motta en bekreftelse. Ved behov for sykemelding kontaktes fastlegen. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.
Meld fra om spesielle behov som det må tas hensyn til – se påmeldingsskjema.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Øyre-nase-halsavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
 

Programansvarlig

Opplæringsprogrammet er utviklet av tverrfaglig referansegruppe bestående av:
Helse Bergen v/ØNH/Høresentralen, Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, Statped Vest, Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen, NAV/Hjelpemiddelsentralen, HLF Hordaland, Bergen Døvesenter og i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Bergen.
Medisinsk ansvarlig:
Dr. Ola Lind, ØNH/Høresentralen, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen.


Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legehenviste kurs ved Lærings- og mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel. Reise må bestilles gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no, snarest mulig etter innkalling. Ta vare på kvitteringer. Pårørende kan også få dekket kostnader dersom det står i henvisning fra lege at pårørende skal ledsage.