Hofte- og kneartrose kurs

Kurs, Ortopedisk avdeling Haukeland, Fysioterapiavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

Målsetjing

  • Få kunnskap som skal bidra til økt trygghet og mestring i hverdagen
  • Dialog med representanter fra ulike faggrupper
  • Anledning til å møte andre i samme situasjon

Tid 2017 - eindagskurs

11. januar kl. 12.00-15.30
8. februar kl. 12.00-15.30
3. mai kl. 12.00 - 15.30
29. mars kl. 12.00-15.30
7. juni kl. 12.00-15.30

Antall deltakere - ca. 8 - 10 per kurs.

Informasjon og program 2017.pdf

Tema

Informasjon om diagnose og behandlingsstrategiar, eigen meistring og påverkning av tilstanden, tips om aktivitet og høveleg treningsstrategi. Førelesarar vil vera ortoped og fysioterapeut. 


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

Påmelding  

Du må ha tilvisning frå eigen lege . Henvisningen sendast til ortopedisk avdeling Haukeland universitetsjukehus, Postboks 1400, 5021 Bergen. Du vil motta bekreftelse på tildelt plass. Det tas forbehold om tilstrekkeleg antall påmeldte.

Avbestilling senest 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møtar til avtalt kurs, krever sjukehuset ein egenandel etter gjeldande satser. Dette gjelder også om du har frikort. 

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Fysioterapiavdelinga, Ortopedisk avdeling, Haukeland, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbudet er utviklet fra Fysioterapiavdelingen og Ortopedisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontakt
For praktisk informasjon
Lærings- og mestringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter til legehenviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, dekkes etter faste satser mot ein eigendel . Reise må bestilles gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 05515, www.pasientreiser.no, snarest mulig etter innkalling.

Ta vare på kvitteringer.