Hofte- og kneartrose kurs

Kurs, Ortopedisk avdeling Haukeland, Fysioterapiavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for pasientar med kne- og hofteartrose.

Målsetjing

  • Få kunnskap som skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen
  • Dialog med representantar fræ ulike faggrupper
  • Høve til å møte andre i same situasjon

Tid 2021.


11. august

Kvart kurs startar kl. 12.00 til 15.30

Antall deltakarar - ca. 8-10 per kurs.

Tema

Informasjon om diagnose og behandlingsstrategiar, eiga meistring og påverknad av tilstanden, tips om aktivitet og høveleg treningsstrategi. Førelesarar vil vere ortoped og fysioterapeut. 


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding  

Du må ha tilvising frå eigen lege

Tilvisinga sendast til
Ortopedisk avdeling
Haukeland universitetsjukehus
5021 Bergen.

Du vil motta stadfesting på tildelt plass, med atterhald om tilstrekkeleg antall påmeldte.

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møtar til avtalt kurs, krev sjukehuset eigendel etter gjeldande satsar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Fysioterapiavdelinga, Ortopedisk avdeling, Haukeland, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av Fysioterapiavdelingen og Ortopedisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80
lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter til legetilviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, dekkast etter faste satsar mot eigendel . Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no, snarast mogleg etter innkalling.

Ta vare på kvitteringar.  

Fann du det du leita etter?