Hjertekurs 2018

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 29.10.2018-02.11.2018 , Hjarteavdelinga

Det årlige Hjertekurset i regi av Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus blir i år 29. oktober til 2. november. Årets kurs vil ha samme innhold som tidligere. Ulike hjertesykdommer og behandling/sykepleie vil bli grundig gjennomgått.
Kurset er relevant for helsepersonell; sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter og andre som møter pasienter med ulike hjertesykdommer i spesialist eller primærhelsetjenesten.

Program for kurset

Mandag 29. oktober

08.00-08.25 Registrering
08.25-08.30 Velkommen / orientering om kurset v/Fag-/forsknings spl./PhD Kjersti Oterhals
08.30-09.15 Hjertets anatomi/fysiologi v/Overlege, PhD Jørund Langørgen
09.30-10.15 Hjertesvikt v/Overlege Håvard Keilegavlen
10.30-11.15
11.15-12.15 LUNSJ
12.15-13.15 Sykepleie til pasienter med hjertesvikt v/Spesialsykepleier, MsC Irene Instenes
13.30-14.00 Hjertesvikt poliklinikken v/Spesialsykepleier Lene Markhus
14.15-15.00 Delirium v/Førsteamanuensis, PhD Leslie Eide

Tirsdag 30. oktober

08.00-08.45 Angina Pectoris v/Lege Ketil Løland
09.00-09.45 Hjerteinfarkt v/Overlege Rune Fanebust
10.00-10.45
11.00-11.45 Hjertekateterisering og PCI v/Overlege, PhD Øyvind Bleie
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Sykepleie til pasienter med hjerteinfarkt v/Spesialsykepleier, MsC Trond Pettersen
13.00-13.30 Sykepleie før og etter PCI v/Intensivsykepleier Daghild Dencker
13.40-14.20 Kontinuitet etter PCI- pasientens perspektiv v/Spesialsykepleier PhD stipendiat Irene valaker
14.30-15.00 Hjerterehabilitering v/Spesialsykepleier Anita Isaksen

Onsdag 31. oktober

08.00-08.45 Hjertearytmier v/Overlege, PhD Peter Schuster
08.55-09.40
09.50-10.35 Pacemaker/ICD v/Overlege Håvard Keilegavlen
10.45-11.30 Sykepleie til pasienter med PM/ICD v/Spesialsykepleier Kristin Ramstad
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Behandling av tachyarytmier v/Lege
13.30-14.00 Sykepleie før og etter RFA v/Spesialsykepleier/MSc Mawahib Al-Azawy
14.15-15.00 Pasienters erfaringer etter RFA v/Spesialsykepleier, MsC Sønneva Bergtun

Torsdag 1. november

08.00-08.45 Hypertensjon v/Overlege, PhD Einar Davidsen
09.00-09.45 Ultrasonografisk us. innen kardiologi v/Overlege, PhD Einar Davidsen
10.00-10.45 Fysioterapi til hjertepasienten v/Fysioterapeut Maren Eriksen
11.00-11.30 CT- angio v/Overlege/PhD Karel Kuiper
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Pasientstyrt behandling med Marevan v/Fag/forskn.spl/PhD Kjersti Oterhals
13.30-14.15 Hjertemedisiner v/Overlege,
14.30-15.15 

Fredag 2. november

08.00-08.45 Hjerteoperasjoner Legespesialist v/Bjarte Hjelmeland
09.00-09.45
10.00-10.45 TAVI og Mitraclip v/Overlege Erik Packer
11.00-11.45 Sykepleie til hjerteopererte pasienter v/Spesialsykepleier Janne Nilsen
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13,00 Å tilpasse seg og leve med mekanisk hjerteklaff v/Fag/forskn.spl/PhD Kjersti Oterhals
13.15-14.00 Når hjertebarnet blir voksen v/Overlege, PhD Tom Omdahl
14.15-15.00 Torakal aortakirurgi v/Seksjonsoverlege, PHD Rune Haaverstad
Avslutning

 

 

Pris

Egenandelen for kurset er kr. 2800,-
Prisen inkluderer kurskompendium og lunsj samt kaffe/te og frukt i alle pauser.


Påmelding

Meld deg på kurset ved å fylle inn vårt elektroniske påmeldingsskjema 
Du betaler for kurset i samme skjema.
Ansatte i Helse Bergen melder seg på internt.
 

Når og kor

Dato
29.10.2018-02.11.2018 
Klokkeslett
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Hjarteavdelinga
 
Kontakt
Kjersti Oterhals
Telefon: 55 97 49 97
kjersti.oterhals@helse-bergen.no
 
Meir informasjon
Påmelding til kurset  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.