Hjernesvulst

Kurs, Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken, Lærings- og meistringssenteret, Nevropoliklinikk

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande.

Målsetjing

  • Auka kunnskap gjennom undervisning frå fagpersonell
  • Bli kjent med andre i same situasjon
  • Oppdage nye muoglegheiter

Tid 2021

Dato kjem

Oppstart alle dager kl. 10.00 - 15.00

Påmelding

Ta kontakt med Annbjørg Hausken Tlf. 55 97 56 38 / 94 83 70 94 eller Lærings- og meistringssenteret i Bergen v/Marie Tjelta, 55 97 70 73Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvisning frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vennligst meld frå om pårørande også deltar og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvisning.

Tilvisning sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Nevroklinikken, Nevrokirurgisk avdeling, Nevropoliklinikk, Lærings- og meistringssenteret
Læringstilbodet er utvikla av Nevroklinikken HUS, Hjernesvulstforeningen og Lærings- og meistringssenteret i Bergen. 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon
Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
Telefon 55 97 47 80
e-post lms@helse-bergen.no
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legetilviste kurs ved Lærings- og meistringssenteret, dekkast etter faste satsar mot ein eigendel. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret, tlf. 91505515, www.pasientreiser.no, snarast mogleg etter innkalling. Ta vare på kvitteringar. 

Pårørande kan også få dekka kostnadar dersom det står i tilvising frå lege at pårørande skal ledsage.