HELSENORGE

Hjernesvulst

Kurset gir auka kunnskap gjennom undervising frå fagpersonell. Du får molglegheit til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege for å delta på kurset. 

Vér vennleg og meld frå om pårørande også deltar, og om spesielle behov. 
Meld frå til fastlegen ved behov for sjukemelding. Pårørande treng ikkje eigen tilvising.

Tilvising sendast til;
Helse Bergen HF
v/Dokumentasjonsavdelinga v/skanning
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstilbod

Målgruppe

Kurset er for deg eller dere som opplever at kvardagen er endra på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan vere ferdigbehandla, leve med hjernesvulst eller vere pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftleg bekrefting om plass.

Innlegg ved

Lege, psykolog, sjukepleiar, brukarmedverkar og sosionom.

Presentasjonar

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringshuset ved Haraldsplass Diakonale sjukehus

Fann du det du leita etter?