Hjerneslag

Gruppeopplæring , ReHabiliteringsklinikken, Nevrokirurgisk avdeling, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk, Nevroklinikken, Lærings- og meistringssenteret

Kurset er for hjerneslagramma og deira pårørande.

Tid

Dette kurset går over to dagar:
23..-24. oktober 2017 kl. 09.30-14.30.

Reise-, kost- og overnattingsutgifter

Legetilviste kurs dekkes etter faste satsar mot ein eigendel. Pårørande kan få dekket kostnader dersom det står i tilvisning frå lege at pårørande skal delta. Reise må bestillast gjennom Pasientreisekontoret på telefon 05515

  • Send kopi av innkallingsbrev til Pasientreiser
  • Ta kontakt med Pasientreiser etter noen dagar
  • Avtal direkte med Pasientreiser korleis du skal reise/overnatte

Ved behov for taxi får du ein drosjerekvisisjon frå fastlegen og bestiller turen gjennom Pasientreiser.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvisning frå eigen lege. Meld frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. Ved behov for følgje skal dette stå i tilvisinga.

Tilvisinga sendast til:


Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

Merk konvolutten "Kurs Hjerneslag".

Tilvising gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført.

Påmelding: Seinast 14 dagar før kurset startar.

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk, Nevrokirurgisk avdeling, Fysikalsk medisin og rehabilitering, ReHabiliteringsklinikken, Nevroklinikken
Kurset er utvikla av Medisinsk Klinikk og Medisinsk Service avd., HDS, Nevroklinikken og ReHabiliteringsklinikken i samarbeid med Norsk Forening for Slagrammede (NFS) og Landsforeningen For Slagrammede (LFS) i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret  

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.