HELSENORGE

Hjerneslag

Kurset gir informasjon om diagnosen og behandling. Du får og moglegheit til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvisning frå eigen lege Meld frå om spesielle behov. Pårørande blir oppfordra til å delta. Ved behov for følgje skal dette stå i tilvisinga.

Tilvisinga sendast til:

Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Nordåsgrenda 4
5235 Rådal

Merk konvolutten "Kurs Hjerneslag".

Tilvising gjeld som påmelding. Du vil få stadfesting på tildelt plass. Det er eit vilkår at det er tilstrekkeleg tal påmeldte for at kurset blir gjennomført.

Påmelding: Seinast 14 dagar før kurset startar.

Gruppebasert opplæringstiltak 

Målgruppe

Kurset er for pasientar med hjerneslag og deira pårørande 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dagar før kursstart. Du får skriftleg bekrefting om plass.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, brukarmedverkar, fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog, logoped og sosionom. 

Presentasjonar

Parkering

Det er parkering mot betaling i Ulriksdal Helsepark og i parkeringshuset ved Haraldsplass Diakonal sjukehus

 

Fann du det du leita etter?