HELSENORGE

Haustseminar 2022 - Perinatalkomitéen i Helse vest

Perinatalkomiteen i Helse Vest inviterer helsepersonell som arbeidar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen til Haustseminar tysdag 22. november om aktuelle utfordringar innan feltet.

Program

Program
08.15 – 08.50 Registrering
Kaffi / te / ganefryd
08.50 – 09.00 Velkommen
Presentasjon av Perinatalkomitéens medlemmer
Randi Mette Steen, overlege, Kvinneklinikken Førde sentralsjukehus / leiar i arbeidsgruppe nord, Perinatalkomiteen, Helse Vest
09.00 – 09.30

Uheldige svangerskapsutfall blant kvinner med innvandrarbakgrunn
Eline Skirnisdottir Vik, førsteamanuensis, jordmor og postdoktor ved jordmorutdanninga

09.30 – 10.10

Kasuistikkar
Tonje Heggren, fastlege, Bergen kommune
Jørg Kessler, overlege, Kvinneklinikken, HUS
Dag Moster, overlege, Barne- og ungdomsklinikken
Anna Sæle, overlege, Avd. for patologi

10.10 – 10.25 Pause
10.25 – 10.55Perinealrifter og kvinnehelse
Åse Marie Bratlien og Cecilie Volnes
Jordmødrer med master - påbygg, Kvinneklinikken, HUS
10.55 -  11.35 Kasuistikkar
11.35 – 12.30

Lunsj

12.30 – 12.50

Postpartum bløding i familiar
Lorentz Linde
Stipendiat, Universitetet i Bergen

12.50 – 13:30

Rutinar perinatale dødsfall
Selma Tofting, seksjonsjordmor, Føde A, KK
Nina Nybøe Førland og Mari Anna Grasdal Lunde, begge intensivsjukepleiarar ved Barne- og ungdomsklinikken

13.30 – 13.55 Pause med frukt / kaffi / ganefryd
13.55 – 14.25Icterus hos nyfødde
Thor Willy Ruud Hansen, Prof. emeritus, Universitetet i Oslo
14.25 – 15.15 Kasuistikkar
15.15 - 15.30
Oppsummering og avslutning

* Med atterhald om endringar i programmet

Fann du det du leita etter?