Haustseminar 2021 - Perinatalkomitéen i Helse vest

Perinatalkomiteen i Helse Vest inviterer helsepersonell som arbeidar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen til Haustseminar fredag 19. november om aktuelle utfordringar innan feltet.

Program

Haustseminar 2021
Tid
Tema
Foreleser
08.30 - 09.00


Registrering. Kaffi/te/ganefryd


09.00 - 09.10Velkomen og presentasjon av komitéens medlemmer


Randi Mette Steen,
Overlege, Kvinneklinikken, Førde sentralsjukehus / leiar i Perinatalkomitéen, Helse Vest09.10 - 09.50Endringar i bioteknologiloven
Eggdonasjon / tidleg ultralyd / NIPT
DiskusjonSynnøve Lian Johnsen, overlege
Siren Skrede, sivilingeniør, leiar av IVF-avdelinga
Begge Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus (HUS)

09.50 - 10.10Handtering av svangerskap etter termin


Jørg Kessler, overlege, Kvinneklinikken, HUS
10.10 - 10.25

Beinstrekk


10.25 - 11.30

Kasuistikkar frå Perinatalkomitéen
Tonje Heggren fastlege, Bergen kommune
Jørg Kessler, overlege, Kvinneklinikken, HUS
Dag Moster, overlege, Barne- og ungdomsklinikken
Karin Collett, overlege, Avd. for patologi

11.30 - 12.15

Lunsj

12.15 - 12.45


Rådgivingssenteret ved Kvinneklinikken i Bergen

Elisabeth Larsen, jordmor, HUS

12.45 - 13.30Kan placentafunn forklare utfall hos ekstremt premature barn?

Elisabeth Budal, overlege, Avd. for patologi, HUS
13.30 - 13.50

Pause med kaffi/te/frukt

13.50 - 14.30Stramt tungeband
Diskusjon


Dag Moster, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, HUS
Representant frå Nasjonalt kompetansesenter for amming

14.30 - 15.25


Kasuistikkar frå Perinatalkomitéen

Komiteens medlemmer
15.25 - 15.30

Avslutning

* Med atterhald om endringar i programmetFann du det du leita etter?