Haustseminar 2017 Perinatalkomiteen Helse Vest

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 29.11.2017

Perinatalkomitéen i Helse Vest til Haustseminar om aktuelle utfordringar i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorga. Seminaret er opent for alle som jobbar innan denne sektoren; legar, jordmødrer, sjukepleiarar, hjelpepleiarar og andre interesserte.

perinatalkomiteen.jpg
Foto: Colourbox

Program

Kl. 08.30 – 08.55 

Registrering. Kaffe / te / ganefryd

Kl. 09.00 – 09.15  

Velkommen. Presentasjon av Perinatalkomitéens medlemmer

Kl. 09.15 – 10.00 

«Lite liv»
v/overlege Jørg Kessler, Kvinneklinikken, HUS

Kl. 10.00 – 10.15 

Benstrekk

Kl. 10.15 – 11.15 

Kasuistikkar frå Perinatalkomiteen
Allmennlege Nina Ingebrigtsen, Bergen kommune
Overlege Ferenc Macsali, Kvinneklinikken, HUS
Overlege Tanja Pedersen, Barne- og ungdomsklinikken, HUS
Overlege Karin Collett, Patologisk avdeling, HUS

Kl. 11.15 – 12.00  

Lunsj

Kl. 12.00 – 13.05 

Vold mot kvinner og reproduktiv helse
Professor ogjordmor Mirjam Lukasse, Høyskolen i Oslo og Akershus
Ansatt ved Krisesenteret i Bergen

Kl. 13.05 – 13.20 

Pause med kaffe / te / frukt

Kl. 13.20 – 14.30 

Palliasjon hos nyfødde
Overlege Tanja Pedersen, Barne- og ungdomsklinikken, HUS
Psykiater Maire Wellner, Psykisk helsevern for barn og unge, HUS
Familien Brouwers deler sine erfaringar om «Ventesorg»

Kl. 14.30 – 15.20 

Kasuistikkar frå Perinatalkomiteen
Allmennlege Nina Ingebrigtsen, Bergen kommune
Overlege Ferenc Macsali, Kvinneklinikken, HUS
Overlege Tanja Pedersen, Barne- og ungdomsklinikken, HUS
Overlege Karin Collett, Patologisk avdeling, HUS

Kl. 15.20 – 15.30 

Avslutning

Påmeldingsfrist 24. november

Gå til påmelding på deltager.no

Når og kor

Dato
29.11.2017 
Klokkeslett
08:30-15:30 
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Perinatalkomiteen i Helse Vest 
Kontakt
Kari Woldseth
Jordmor I / Sekretær i Perinatalkomiteen Helse Vest

Telefon 911 967 43
E-post kari.woldseth@helse-bergen.no / kariwm@msn.com