Gruppetilbud til ungdom med foreldre som har MS

Gruppeopplæring , 07.05.2019-28.05.2019 , Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose

Hvis en av foreldrene dine har MS (multippel sklerose) er det naturlig om du har mange spørsmål eller er bekymret.

Kanskje lurer du på hva MS egentlig er, hvorfor noen får sykdommen og om den kan behandles. Kanskje har du lyst til å høre erfaringene til andre ungdommer med foreldre som har MS. Eller finne ut hvordan du og familien din kan få en bedre hverdag.

Nasjonal kompetansetjeneste for MS tilbyr i høst gruppe for ungdom (14-18 år) med foreldre som har MS. Gruppetilbudet består av 3 møter og foreldrene blir invitert med til deler av første møte.

Møtedatoer:  7. mai, 14. mai og 28. mai
Tid: kl. 17-19.30

Påmelding til Anne Britt Rundhovde Skår: anne.skar@helse-bergen.no innen 1. mai 2019

Hvis en av foreldrene dine har MS (multippel sklerose) er det naturlig om du har mange spørsmål eller er bekymret. Kanskje lurer du på hva MS egentlig er, hvorfor noen får sykdommen og om den kan behandles. Kanskje har du lyst til å høre erfaringene til andre ungdommer med foreldre som har MS. Eller finne ut hvordan du og familien din kan få en bedre hverdag.

Nasjonal kompetansetjeneste for MS tilbyr i høst gruppe for ungdom (14-18 år) med foreldre som har MS. Gruppetilbudet består av 3 møter, det er en fordel å være til stede på alle 3 gruppemøtene, da innholdet henger sammen for å gi en helhet. Foreldrene blir invitert med til deler av første møte.

Når og kor

Dato
07.05.2019-28.05.2019 
Klokkeslett
17:00-19:30 Møtedatoer: 7. mai, 14. mai og 28. mai
Stad
Lærings- og meistringssenteret
Lærings- og mestringssenteret, Ulriksdal helsepark, 4. etg., Ulriksdal 2, 5009 Bergen
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose
 
Innlegg frå
Gruppene blir ledet av MS-sykepleier, psykologspesialist og helsesøster 
Kontakt
Anne Britt Rundhovde Skår:
anne.skar@helse-bergen.no
Telefon: 55976034
 
Meir informasjon
anne.skar@helse-bergen.no  

Tema på gruppemøtene vil være samtaler om

  • hva er MS og hvilke plager kan sykdommen gi
  • normale reaksjoner, tanker og følelser når foreldre lever med en kronisk sykdom
  • undervisning om tanker og følelser (bygget på kognitiv atferdsteori)
  • familie, nettverk og vennskap
  • egne valg/ være en god venn for seg selv

Materialet vi bruker er hentet fra;

Vi vil ha en kort frivillig kartlegging av nytteverdien med gruppetilbudet i form av spørreskjema før og etter gruppemøtene.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.