HELSENORGE

Grunnkurs petroleumsleger

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

Om kurset

Platform og hav. FotoKurset er godkjent av Legeforeningen i gammal ordning som valgfritt kurs og emnekurs:

  • Allmennmedisin: Godkjennes med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen
  • Samfunnsmedisin: Godkjennes med 27 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Arbeidsmedisin: Godkjennes med 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kurset er satt sammen av 3 deler:

Del 1. Forhåndsarbeid og -prøve

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 11 timer. 
En multiple choice test skal gjennomføres og sendes inn før kursstart. I tillegg skal to kliniske kasus være gjennomarbeidet før kursstart. Matriell til forberedelsen blir sendt på mail sammen med bekreftelsen om plass på kurset.

Del 2. To dager kurs 

Deltakerne møter til et 2 dagers kurs med obligatorisk tilstedeværelse. Kursdagene inneholder plenumspresentasjoner og kliniske kasusdiskusjoner av ulike medisinske tilstander. Det bukes i stor grad mentimeter (Audience Response technology) under diskusjonene. Deltakerne utfordres på å treffe beslutninger, og å begrunne disse ut fra medisinsk evidens og gjeldende regelverk. 

Del 3. Kursprøve

Endelig kursprøve er en "multiple choice test" som avholdes dag 2. Kursbevis utsendes dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80% riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til fornyet prøve.

Timeplan og forelesere

Timeplan Dag 1

Dag 1
Tid
Leksjon
Tema
Foreleser
08.00-08.15

RegistreringAGL
08.15-08.45

Velkommen og praktiske opplysninger
JMH
08.45-09.30
1
Introduksjon til seleksjonsmedisin
JMH
09.30-09.45
Pause med pausemat
09.45-10.30
7
Risikovurdering ved helseundersøkelser
JMH
10.30-10.45


Pause

10.45-11.30
2
Helseforskrift og veileder
KTO
11.30-12.30
Lunsj
12.30-13.15
9Saksgang ved helseundersøkelse, disp og klage
KTO
13.15-13.30
Pause
13.30-14.15
8d
Kasuistikk med risikovurdering: Psykiatri
KR
14.15-14.30
Pause med pausemat
14.30-15.30
8a, 8b
Gruppearbeid / gjennomgang av kasus - hjemmeoppgaver
JMH
15.30-15.45

Pause
15.45-16.30
8i
Kasuistikk med risikovurdering: Overvekt
HVB
16.30-16.45

Pause
16.45-17.30
8h
Kasuistikk med risikovurdering: Kardiovaskulær sykdom
HVB
17.30-17.45

Oppsummering og spørsmål
JMH

Timeplan Dag 2

Dag 2
Tid
LeksjonDag 2
Tema
Foreleser
08.15-08.30

Oppsummering og spørsmål
JMH
08.30-09.15
4
Arbeidsplassen offshore. Stillingstyper, jobbkrav og beredskapskrav
 HBJBS
09.15-09.30
Pause med pausemat
09.30-10.15
5, 6
Organisering offshore, helsetjeneste, beredskap, medisinsk evakuering og utreisekontroll
HBJBS
10.15-10.30
Pause
10.30-11.15
8e
Kasuistikk  med risikovurdering: Kronisk nevrologi
MG
11.15-12.15
Lunsj
12.15-13.00
8g
Kasuistikk med risikovurdering: Alkohol og rusmidler
JMH
13.00-13.15
Pause
13.15-13.45
10
Oppsummering og evaluering
JMH
13.45-14.00
Pause med pausemat
14.00-14.05

Oppkobling til eksamen
AGL
14.05-15.05
11
Kursprøve
JMH, AGL

Det er mulig at rekkefølgen på foredragene justeres noe.

Forelesere

JMH - Jon Magnus Haga

Leder, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM), Yrkesmedisinsk avdeling (YMA), Haukeland universitetssjukehus (HUS)

KR - Kristin Ringdal

Overlege, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM), Yrkesmedisinsk avdeling (YMA), Haukeland universitetssjukehus (HUS)

MG - Marit Grønning

Spes.nevrologi / Professor dr.med./ Overlege, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM), Yrkesmedisinsk avdeling (YMA), Haukeland universitetssjukehus (HUS) og Universitetet i Bergen

KTO - Kjetil Todnem

Leading Physician, Equinor og medlem i klagenemnda

HBJBS - Helene Bartz-Johannesen Brun Sveen

LIS, Yrkesmedisinsk avdeling (YMA), Haukeland universitetssjukehus (HUS)

HVB - Hogne Vikanes Bouchvold

Fastlege Moster Legekontor, Spesialist Allmennmedisin

AGL - Anne Gurd Lindrup

Kurskoordinator, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM), Yrkesmedisinsk avdeling (YMA), Haukeland universitetssjukehus (HUS)

Avmelding

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50 % av kursavgiften.

Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få deltakere.

Fann du det du leita etter?