Grunnkurs i tilrettelegging for Asperger syndrom/ASF i familien

Kurs, 17.10.2017, Spesialpoliklinikken, Psykisk helsevern for barn og unge

Korleis leggje til rette for ein enklare kvardag i familien?

Kurset vil ha fokus på grunnleggende kunnskap om tilrettelegging, visuelle verktøy og andre pedagogiske redskapar og metoder som kan bruks for å kompensere for noen av personens vanskr i hverdagen. Vi ønsker å gi praktiske eksempler på ulike hjelpemiddel/verktøy og metoder som kan være til hjelp for å håndtere disse utfordringene.

På kurset vil vi gi eksempel på anbefalte hjelpemiddel/ verktøy for god tilrettelegging for mennesker med autismespekterforstyrrelser. Vi ønsker blant annet å vise hvordan struktur og organisering kan gi barnet en mer forutsigbar hverdag og oversikt, og skape økt selvstendighet og fleksibilitet.

Følgene tema blir gjennomgått:

  • Forståelse for vanskene
  • Sensoriske vansker og stress
  • Organisering av hverdagen
  • Søsken
  • Skolevegring


Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrist 11.10.2017 

Kurskatalogen til Spesialpoliklinikken (pdf)

Når og kor

Dato
17.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Spesialpoliklinikken, Psykisk helsevern for barn og unge (PBU)
 
Kontaktinformasjon
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.