HELSENORGE

Grunnkurs i tilrettelegging for Asperger syndrom/ASF i familien

Kurs, 17.10.2017, Spesialpoliklinikken, Psykisk helsevern for barn og unge

Korleis leggje til rette for ein enklare kvardag i familien?

Kurset vil ha fokus på grunnleggende kunnskap om tilrettelegging, visuelle verktøy og andre pedagogiske redskapar og metoder som kan bruks for å kompensere for noen av personens vanskr i hverdagen. Vi ønsker å gi praktiske eksempler på ulike hjelpemiddel/verktøy og metoder som kan være til hjelp for å håndtere disse utfordringene.

På kurset vil vi gi eksempel på anbefalte hjelpemiddel/ verktøy for god tilrettelegging for mennesker med autismespekterforstyrrelser. Vi ønsker blant annet å vise hvordan struktur og organisering kan gi barnet en mer forutsigbar hverdag og oversikt, og skape økt selvstendighet og fleksibilitet.

Følgene tema blir gjennomgått:

  • Forståelse for vanskene
  • Sensoriske vansker og stress
  • Organisering av hverdagen
  • Søsken
  • Skolevegring


Påmelding

Meld deg på kurset

Påmeldingsfrist 11.10.2017 

Kurskatalogen til Spesialpoliklinikken (pdf)

Når og kor

Dato
17.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Lærings- og meistringssenteret
  
Arrangør
Psykisk helsevern for barn og unge (PBU), Spesialpoliklinikken
 
Kontaktinformasjon
 
Fann du det du leita etter?