Grunnkurs i klinisk nevrosonologi 1

Kurs, 31.01.2017-02.02.2017, Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling arrangerer grunnkurs i klinisk nevrosonologi for leger i spesialisering og spesialister i nevrologi, indremedisin og geriatri.

Godkjenninger

Kurset er godkjent for spesialistutdanningen i Nevrologi (20 timer), Indremedisin (26 timer) og Geriatri (21 timer)

Læringssmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om ultralyd og ultralyddiagnostikk og skal beherske grunnleggende standardiserte ferdigheter i undersøkelse av ekstrakraniale og intrakraniale arterier.

Innhold

Grunnleggende teori og praktiske øvelser i ultralydundersøkelse av ekstrakraniale og intrakraniale arterier. Formiddagene dag 1 og 2 benyttes til plenumsforelesninger og diskusjon. Ettermiddagene og dag 3 benyttes til praktiske øvelser under individuell supervisjon fra sertifiserte nevrosonografer (kurskomiteen). Deltakerne fordeles i grupper á 4 og fordeles på 4 maskiner av type Philips iU22/Epiq7. Alle undersøkelser blir foretatt fra hodeenden av benken og det benyttes konsekvent høyre og venstre hånd for høyre og venstre side.

Det forutsettes at deltaker har noe erfaring med ultralydundersøkelser før kurset. Bestått teoretisk og praktisk kursprøve gir bevitnelse for grunnleggende ferdigheter og gir mulighet for senere å delta i videregående kurs i nevrosonologi (Nevrosonologi II).


Program

Tirsdag 31. Januar

Undersøkelse av halsarterier (CCS)

kl. 09.00
Ultralydteori v/ Ulrike Waje-Andreassen

Vaskulær anatomi / Ultralydanatomi v/ Christopher Elnan Kvistad

Standardisert undersøkelse a. carotis v/ Annette Fromm

Standardisert undersøkelse a. vertebralis v/ Lars Thomassen

kl. 12.00 - Lunsj
 

Praktisk ultralydundersøkelse (gruppearbeid)

kl. 13.00
Demonstrasjon av standardisert undersøkelse v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 14.00
Praktiske øvelser v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 15.00 - Pause

kl. 15.30
Praktiske øvelser v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 16.30
Praktiske øvelser v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 17.30
Oppsummering v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 18.00 - Slutt

Onsdag 1. Februar

Undersøkelse av intrakraniale arterier (TCCS)

kl. 09.00
Vaskulær anatomi / Ultralydanatomi v/ Lars Thomassen

Standardisert undersøkelse v/ Nicola Logallo

kl. 11.00
Demonstrasjon av standardisert undersøkelse v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 12.00 - Lunsj
 
Praktisk ultralydundersøkelse (gruppearbeid)
 
kl. 1300
Praktiske øvelser v/ Komite (veiledere)

kl. 14.00
Praktiske øvelser v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 15.00 - Pause

kl. 15.30
Praktiske øvelser v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 16.30
Praktiske øvelser v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 17.30
Oppsummering v/ Kurskomite

kl. 18.00 - Slutt

Torsdag 2. Februar

Praktiske øvelser (TCCS)

kl. 09.00
Halsarterier og intrakraniale arterier v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 10.00
Halsarterier og intrakraniale arterier v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 11.00
Halsarterier og intrakraniale arterier v/ Kurskomite (veiledere)

kl. 12.00 - Lunsj
 
kl. 13.00
Avanserte applikasjoner av ultralyd v/Kurskomite

kl. 14.00
Kursprøve (praksis)
 
kl. 15.30
Kursprøve (teori) 

kl. 16.00 - Slutt

 

Antall kurstimer

26 timer, inkludert 5 timer forberedelse.

Kursavgift

NOK 7.200


Litteratur

Kursavgiften inkluderer metodebok/kurskompendium i nevrosonologi.

Anbefalte artikler som bør leses før kurset: Blir oversendt separat.

Påmelding

Påmelding til kurset

Kursledelse/komite

Overlege Professor Ulrike Waje-Andreassen (leder), Overlege Professor Lars Thomassen, Post doc Annette Fromm PhD, LIS Nicola Logallo PhD, LIS Christopher E Kvistad PhD, Stipendiat Aliona Nacu, (Bergen Stroke Research Group).

Når og kor

Dato
31.01.2017-02.02.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Stad
Gamle hovedbygg
1. etasje.
Senter for nevrovaskulære sykdommer, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.
 
Arrangør
Nevrologisk avdeling