HELSENORGE

Grunnkurs for sjømannsleger

Kurs, Tredagers kurs (fire dager ved digitalt kurs), Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

Kurstider 2022

  • 8. februar - 11. februar: Kurset blir arrangert digitalt.
  • 29. november - 2. desember: Kurset blir arrangert digitalt. Det er desverre ikke ledige plasser på dette kurset.

Kurstider 2023

  • 10-12 januar 2023. Kurset vil bli arrangert med tilstedeværelse på Radisson Blu på Bryggen i Bergen. Påmelding
  • 26-28 september. Link til påmelding legges ut i løpet av april 2023.

Kurset i Norge er designet som et grunnkurs, slik at de som har et gammelt grunnkurs i maritim medisin vil få sitt behov dekket, og de som ikke har kurs i det hele tatt vil også få sitt behov dekket. For de som trenger repetisjonskurs vil dette kurset også være dekkende. Kursene i utlandet er en kombinasjon av grunnkurs og repetisjonskurs.

Kurset i 2022 er godkjent av Den norske legeforeningen med tellende timer/poeng:

Allmennmedisin: Godkjennes med tilsammen 25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i sjømannsmedisin til videre- og etterutdanningen. 

Arbeidsmedisin: Godkjennes med tilsammen 25 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Samfunnsmedisin: Godkjennes med til sammen 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Kurssns i 2023 er godkjent av Den norske legeforeningen med tellende timer/poeng:

Allmennmedisin: 25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i maritim medisin til videre- og etterutdanningen. 

Arbeidsmedisin: 25 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Samfunnsmedisin: 25 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning


Alle kursene er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som sjømannslege. Søknadsprosedyre for å bli godkjent sjømannslege finner du på Sjøfartsdirektoratets sider. Sjøfartsdirektoratet

Kurset er satt sammen av 3 deler:

Del 1. Forhåndsarbeid og -prøve

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 12 timer.

En multiple Choic test skal gjennomføres og sendes inn før kursstart. I tillegg skal  to kliniske kasus være gjennomarbeidet før kursstart, konklusjonen på 13a g 14 a skal sendes inn sammen med forhåndsoppgaven. Matriel til forberedelsen blir sendt på mail ved påmelding.

Del 2. Tre dagers kurs (4 dager ved digitale kurs)

Deltakerne møter til et 3 dagers kurs med obligatorisk tilstedeværelse.(Digitakle kurs går over 4 dagers) Kursdagene inneholder plenumspresentasjoner og kliniske kasusdiskusjoner av ulike medisinske tilstander. Det bukes i stor grad mentometer (Audience Response technology)( Menti ved digitale kurs) under diskusjonene. Deltakerne utfordres på å treffe beslutninger, og å begrunne disse ut fra medisinsk evidens og gjeldende regelverk.

Det er mulig at rekkefølgen på foredragene justeres noe. 

Det er en del forhold som må være på plass før deltagelse på digitalt kurs:

  • Tilgang på lap top/pc med kamera og mikrofon. Kameraet skal stå på under kurset. Det er fint om du tester at lyden er god i forkant, slik at du evt. kan endre innstillinger og utstyr før kurset starter dersom du har dårlig lydkvalitet.
  • Tilfredsstillende nett-tilgang, slik at det er mulig å delta på digitalt kurs med godt nok bilde og lydkvalitet
  • Tilgang på smart telefon slik at en kan være med å stemme underveis i kurset.
  • Mulighet for å delta på kurset fra et skjermet sted uten forstyrrelser fra for eksempel familie eller jobb.  Å sitte på offentlig sted er ikke egnet, både på grunn av støy og på grunn av temaer som blir diskutert.
  • Du må sitte alene under deltagelsen, du kan ikke gjennomføre kurset sammen med en gruppe i et felles lokale.
  • Eksamen blir gjennomført umiddelbart etter kurset. Link til eksamen sendes på epost, alle hjelpemidler er tillat under eksamen.  Det er satt av 60 minutter til eksamen. Kamera skal stå på under eksamen.

Del 3. Kursprøve

Endelig kursprøve er en "multiple choice test" som avholdes siste kursdag. Kursbevis utsendes dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80 prosent riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til fornyet prøve.

På kurs med tilstedeværelse må du ha med egen laptop/PC eller tablet/Ipad for å kunne utføre prøven.

Timeplan og forelesere

Timeplan med tilstedeværelse

 Timeplan digitalt kurs  


 

Når og kor

Tid
Tredagers kurs (fire dager ved digitalt kurs)
Klokkeslett
 
Stad
Digitalt kurs
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 
Kontaktinformasjon
Spørsmå kan rettast til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 

 Avmelding

Ved avmelding inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50% av kursavgiften. Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene over gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få påmeldte.

Fann du det du leita etter?