HELSENORGE

Grunnkurs for sjømannsleger

Kurs, Tredagers kurs , Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

Kurstider 2023

  • 20-22 jun. Link til påmelding  Kurset vil bli arrangert med tilstedeværelse på Radisson Blu på Bryggen i Bergen.
Kursdatoer 2024
  • 9-11 januar
  • 11-13 juni

Kurset i Norge er designet som et grunnkurs, slik at de som har et gammelt grunnkurs i maritim medisin vil få sitt behov dekket, og de som ikke har kurs i det hele tatt vil også få sitt behov dekket. For de som trenger repetisjonskurs vil dette kurset også være dekkende. Kursene i utlandet er en kombinasjon av grunnkurs og repetisjonskurs.

Kursene i 2023 er godkjent av Den norske legeforeningen med tellende timer/poeng:

Allmennmedisin: 25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i maritim medisin til videre- og etterutdanningen.(forlengelse av retten til tilleggstakst) 

Arbeidsmedisin: 25 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Samfunnsmedisin: 25 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Alle kursene er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som sjømannslege. Søknadsprosedyre for å bli godkjent sjømannslege finner du på Sjøfartsdirektoratets sider. Sjøfartsdirektoratet

Kurset er satt sammen av 3 deler:

Del 1. Forhåndsarbeid og -prøve

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 12 timer.

En multiple Choic test skal gjennomføres og sendes inn før kursstart. I tillegg skal  to kliniske kasus være gjennomarbeidet før kursstart, konklusjonen på 13a g 14 a skal sendes inn sammen med forhåndsoppgaven. Matriel til forberedelsen blir sendt på mail ved påmelding.

Del 2. Tre dagers kurs 

Deltakerne møter til et 3 dagers kurs med obligatorisk tilstedeværelse. Kursdagene inneholder plenumspresentasjoner og kliniske kasusdiskusjoner av ulike medisinske tilstander. Det bukes i stor grad menti (Audience Response technology) underbdiskusjonene. Deltakerne utfordres på å treffe beslutninger, og å begrunne disse ut fra medisinsk evidens og gjeldende regelverk.

Det er mulig at rekkefølgen på foredragene justeres noe. 

Del 3. Kursprøve

Endelig kursprøve er en "multiple choice test" som avholdes siste kursdag. Kursbevis utsendes dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80 prosent riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til fornyet prøve.

På kurs med tilstedeværelse må du ha med egen laptop/PC eller tablet/Ipad for å kunne utføre prøven.

Timeplan og forelesere

Timeplan med tilstedeværelse


 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Når og kor

Tid
Tredagers kurs
Klokkeslett
 
Stad
 Radisson Blu på Bryggen i Bergen
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 
Kontaktinformasjon
Spørsmå kan rettast til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 

 Avmelding

Ved avmelding inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50% av kursavgiften. Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene over gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få påmeldte.

Fann du det du leita etter?