Grunnkurs for sjømannsleger

Kurs, Tredagers kurs, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

Kurstider 2020

 • 12-14 februar undervisning på engelsk, kurset arrangeres i Singapore
 • 18-20 februar undervisning på engelsk, kurset arrangeres i Sydney
 • 22-24 september undervisning på norsk, kurset arrangeres i Bergen Påmelding

Kurset i Norge er designet som et Grunnkurs – så de som har et gammelt grunnkurs i maritim medisin vil få sitt behov dekket, og de som ikke har kurs i det hele tatt vil også få sitt behov dekket. For de som trenger repetisjonskurs vil dette kurset også være dekkende. Kursene i utlandet er en kombinasjon av grunnkurs og repetisjonskurs.

Kurset i Norge er godkjent av Den norske legeforeningen med tellende timer/poeng: 

Allmennmedisin: Godkjennes med tilsammen 25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i sjømannsmedisin til videre- og etterutdanningen. 

Arbeidsmedisin: Godkjennes med tilsammen 25 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Samfunnsmedisin: Godkjennes med til sammen 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Alle kursene er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som sjømannslege. Søknadsprosedyre for å bli godkjent sjømannslege finner du på Sjøfartsdirektoratets sider. Sjøfartsdirektoratet

Kurset er satt sammen av 3 deler:

Del 1. Forhåndsarbeid og -prøve

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 12 timer.

En multiple Choic test skal gjennomføres og sendes inn før kursstart. I tillegg skal tre kliniske kasus være gjennomarbeidet før kursstart. Matriel til forberedelsen blir sendt på mail ved påmelding.

Del 2. Tre dagers kurs 

Deltakerne møter til et 3 dagers kurs med obligatorisk tilstedeværelse. Kursdagene inneholder plenumspresentasjoner og kliniske kasusdiskusjoner av ulike medisinske tilstander. Det bukes i stor grad mentometer (Audience Response technology) under diskusjonene. Deltakerne utfordres på å treffe beslutninger, og å begrunne disse ut fra medisinsk evidens og gjeldende regelverk.

Del 3. Kursprøve

Endelig kursprøve er en "multiple choise test" som avholdes dag 3. Kursbevis utsendes dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80% riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til fornyet prøve.

Det er mulig at rekkefølgen på foredragene justeres noe. 

 

Timeplan og forelesere

Timeplan for sjømannsleger (pdf)

Timeplan dag 1

08:30-09:00   Registrering

09:00-09:15   Velkommen, introduksjon, mentometerdemonstrasjon

09:15-10:00   Introduksjon til medisinsk seleksjon (Tema nr. 5)

10:00-10:15   Pause

10:15-11:00   Risikovurdering imedisinsk seleksjon (Tema nr. 6)

11:00-11:15   Pause

11:15-12:00   Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (Tema nr. 3a)

12:00-12:15   Pause

12:15-13:00   Shipping-industrien og jobbkrav for arbeidstakere på skip (Tema nr. 1)

13:00-14:00   Lunsj

14:45-15:00   Pause

15:00-15:45   Forvaltningsloven og dens betydning for sjømannsleger (Tema nr. 4)

15:45-16:00   Pause

16:00-16:45   Elektronisk registrering av helseerklæringer (Tema nr. 3c)

16:45-17:00   Pause

17:00-17:45   Medisinske behandlingsmuligheter til sjøs (Tema nr. 2)

17:45-18:00   Spørsmål, diskusjon, avsluttende kommentarer (Tema 26)

Timeplan dag 2

08:15-09:00   Veiledning til helseforskriften (Tema 3b)

09:00-09:15   Pause

09:15-10:00   Hjemmearbeid: Kardiovaskulær sykdom (Tema 14a)

10:00-10:15   Pause

10:15-11:00   Forskrifter om legeundersøkelse av loser, synsundersøkelse av loser, instruks og sykdomsliste (Tema 3d)

11:00-11:15   Pause

11:15-12:00   Hjemmearbeid: Psykiatri (Tema 13a)

12:00-12:15   Pause

12:15-13:00   Psykiatri/psykologi kasus (Tema 13b)

13:00-14:00   Lunsj

14:00-14:45   Diabetes og andre endokrine lidelser – kasus (Tema 9)

14:45-15:00   Pause

15:00-15:45   Epilepsi, bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser, søvnlidelser. Kasus. (Tema 10)

15:45-16:00   Pause

16:00-16:45   Kroniske nevrologiske sykdommer. Kasus. (Tema 11)

16:45-17:00   Pause

17:00-17:45   Syn: Kontrast-, natt-, farge-, avstands-, lese-syn og synsfelt. (Tema 7)

17:45-18:00   Spørsmål, diskusjon, avsluttende kommentarer Dag 2. (Tema 26)

Timeplan dag 3

 08:15-09:00   Alkohol og narkotikamisbruk. Kasus. (Tema 12)

09:00-09:15   Pause

09:15-10:00   Luftveissykdom. Kasus. (Tema 15)

10:00-10:15   Pause

10:15-11:00   Gastrointestinal sykdom. Kasus. (Tema 16)

11:00-11:15   Pause

11:15-12:00   Fedme. Kasus. (Tema 19)

12:00-12:15   Pause

12:15-13:00   Medisinering. (Tema 23)

13:00-14:00   Lunsj

14:00-14:45   Kardiovaskulær sykdom: Kasus. (Tema 14b)

14:45-15:00   Pause

15:00-15:45   Oppsummering og evaluering. (Tema 26-27)

15:45-16:00   Pause

16:00-17:00   Kursprøve. (Tema 28)

Når og kor

Tid
Tredagers kurs
Klokkeslett
 
Stad
Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen
Carlton Hotel Singapore
PARKROYAL,Darling Harbour, Sydney
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 
Kontaktinformasjon
Spørsmå kan rettast til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 

 Avmelding

Ved avmelding inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50% av kursavgiften. Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene over gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få påmeldte.

Arrangementer

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Kurs for medisinstudenter - Høyde og dykkemedisin

  Lurer du på hvordan kroppen påvirkes av endringer i omgivelsestrykk som ved dykking eller fjellklatring?

 • Kurs for medisinstudenter - Maritim medisin

  Lurer du på hvilke helseutfordringer sjøfolk møter på jobben?

 • Repetisjonskurs for dykkerleger

  Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Fylkesmannen i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år.

 • Repetisjonskurs for sjømannsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Fann du det du leita etter?