Grunnkurs for sjømannsleger

Kurs, Tredagers kurs, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

Kurstider 2019

Det blir ikke arrangert flere Grunnkurs for sjømannsleger i 2019

Kurstider 2020

 • 12-14 februar undervisning på engelsk, kurset arrangeres i Singapore Påmelding
 • 18-20 februar undervisning på engelsk, kurset arrangeres i Sydney Påmelding
 • 22-24 september undervisning på norsk, kurset arrangeres i Bergen Påmelding

Kurset i Norge er designet som et Grunnkurs – så de som har et gammelt grunnkurs i maritim medisin vil få sitt behov dekket, og de som ikke har kurs i det hele tatt vil også få sitt behov dekket. For de som trenger repetisjonskurs vil dette kurset også være dekkende. Kursene i utlandet er en kombinasjon av grunnkurs og repetisjonskurs.

Kurset i Norge er godkjent av Den norske legeforeningen med tellende timer/poeng: 

Allmennmedisin: Godkjennes med tilsammen 25 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i sjømannsmedisin til videre- og etterutdanningen. 

Arbeidsmedisin: Godkjennes med tilsammen 25 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Samfunnsmedisin: Godkjennes med til sammen 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Alle kursene er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som sjømannslege. Søknadsprosedyre for å bli godkjent sjømannslege finner du på Sjøfartsdirektoratets sider. Sjøfartsdirektoratet

Kurset er satt sammen av 3 deler:

Del 1. Forhåndsarbeid og -prøve

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 12 timer.

En multiple Choic test skal gjennomføres og sendes inn før kursstart. I tillegg skal tre kliniske kasus være gjennomarbeidet før kursstart. Matriel til forberedelsen blir sendt på mail ved påmelding.

Del 2. Tre dagers kurs 

Deltakerne møter til et 3 dagers kurs med obligatorisk tilstedeværelse. Kursdagene inneholder plenumspresentasjoner og kliniske kasusdiskusjoner av ulike medisinske tilstander. Det bukes i stor grad mentometer (Audience Response technology) under diskusjonene. Deltakerne utfordres på å treffe beslutninger, og å begrunne disse ut fra medisinsk evidens og gjeldende regelverk.

Del 3. Kursprøve

Endelig kursprøve er en "multiple choise test" som avholdes dag 3. Kursbevis utsendes dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80% riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til fornyet prøve.

Det er mulig at rekkefølgen på foredragene justeres noe. 

 

Timeplan og forelesere

Timeplan for sjømannsleger (pdf)

Timeplan dag 1

08:30-09:00   Registrering

09:00-09:15   Velkommen, introduksjon, mentometerdemonstrasjon

09:15-10:00   Introduksjon til medisinsk seleksjon (Tema nr. 5)

10:00-10:15   Pause

10:15-11:00   Risikovurdering imedisinsk seleksjon (Tema nr. 6)

11:00-11:15   Pause

11:15-12:00   Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (Tema nr. 3a)

12:00-12:15   Pause

12:15-13:00   Shipping-industrien og jobbkrav for arbeidstakere på skip (Tema nr. 1)

13:00-14:00   Lunsj

14:45-15:00   Pause

15:00-15:45   Forvaltningsloven og dens betydning for sjømannsleger (Tema nr. 4)

15:45-16:00   Pause

16:00-16:45   Elektronisk registrering av helseerklæringer (Tema nr. 3c)

16:45-17:00   Pause

17:00-17:45   Medisinske behandlingsmuligheter til sjøs (Tema nr. 2)

17:45-18:00   Spørsmål, diskusjon, avsluttende kommentarer (Tema 26)

Timeplan dag 2

08:15-09:00   Veiledning til helseforskriften (Tema 3b)

09:00-09:15   Pause

09:15-10:00   Hjemmearbeid: Kardiovaskulær sykdom (Tema 14a)

10:00-10:15   Pause

10:15-11:00   Forskrifter om legeundersøkelse av loser, synsundersøkelse av loser, instruks og sykdomsliste (Tema 3d)

11:00-11:15   Pause

11:15-12:00   Hjemmearbeid: Psykiatri (Tema 13a)

12:00-12:15   Pause

12:15-13:00   Psykiatri/psykologi kasus (Tema 13b)

13:00-14:00   Lunsj

14:00-14:45   Diabetes og andre endokrine lidelser – kasus (Tema 9)

14:45-15:00   Pause

15:00-15:45   Epilepsi, bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser, søvnlidelser. Kasus. (Tema 10)

15:45-16:00   Pause

16:00-16:45   Kroniske nevrologiske sykdommer. Kasus. (Tema 11)

16:45-17:00   Pause

17:00-17:45   Syn: Kontrast-, natt-, farge-, avstands-, lese-syn og synsfelt. (Tema 7)

17:45-18:00   Spørsmål, diskusjon, avsluttende kommentarer Dag 2. (Tema 26)

Timeplan dag 3

 08:15-09:00   Alkohol og narkotikamisbruk. Kasus. (Tema 12)

09:00-09:15   Pause

09:15-10:00   Luftveissykdom. Kasus. (Tema 15)

10:00-10:15   Pause

10:15-11:00   Gastrointestinal sykdom. Kasus. (Tema 16)

11:00-11:15   Pause

11:15-12:00   Fedme. Kasus. (Tema 19)

12:00-12:15   Pause

12:15-13:00   Medisinering. (Tema 23)

13:00-14:00   Lunsj

14:00-14:45   Kardiovaskulær sykdom: Kasus. (Tema 14b)

14:45-15:00   Pause

15:00-15:45   Oppsummering og evaluering. (Tema 26-27)

15:45-16:00   Pause

16:00-17:00   Kursprøve. (Tema 28)

Når og kor

Tid
Tredagers kurs
Klokkeslett
 
Stad
Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen
Carlton Hotel Singapore
PARKROYAL,Darling Harbour, Sydney
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 
Kontaktinformasjon
Spørsmå kan rettast til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 

 Avmelding

Ved avmelding inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50% av kursavgiften. Sykdom hod deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene over gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få påmeldte.

Arrangementer

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Repetisjonskurs for dykkerleger

  Kurset er laget for godkjente dykkeleger. For å opprettholde godkjenning som dykkerlege (som gis av Fylkesmannen i Rogaland, Helse og sosialavdelinga) så må du gjennomgå oppdateringskurs hvert 3. år.

 • Repetisjonskurs for sjømannsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som Sjømannslege kreves det at sjømannslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.