Grunnkurs for sjømannsleger

Kurs , Tredagers kurs , Norsk senter for maritim medisin

Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

Kurstider 2018

 • 17.-19. april undervisning på norsk
 • 2.-4. oktober undervisning på engelsk

Kurset er designet som et GRUNNKURS – så de som har et gammelt grunnkurs i maritim medisin vil få sitt behov dekket, og de som ikke har kurs i det hele tatt vil også få sitt behov dekket. For de som trenger repetisjonskurs vil dette kurset også være dekkende.

Kurset søkes godkjent av Den norske legeforeningen med tellende timer/poeng som emnekurs/klinisk emne kurs/valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistene sin etterutdanning i allmenn medisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.  I 2017 ble kurset godkjent med 26 kurspoeng i allmennmedisin, 17 timer i samfunnsmedisin og 19 timer i arbeidsmedisn.

Kurset er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som sjømannslege. Søknadsprosedyre for å bli godkjent sjømannslege finner du på Sjøfartsdirektoratets sider. Sjøfartsdirektoratet


Kurset er satt sammen av 3 deler:

Del 1. Forhåndsarbeid og - prøve

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 12 timer.

En multiple Choic test skal gjennomføres og sendes inn før kursstart. I tillegg skal tre kliniske kasus være gjennomarbeidet før kursstart. Matriel til forberedelsen blir sendt på mail ved påmelding.

Del 2. Tre dagers kurs 

Deltakerne møter til et 3 dagers kurs med obligatorisk tilstedeværelse. Kursdagene inneholder plenumspresentasjoner og kliniske kasusdiskusjoner av ulike medisinske tilstander. Det bukes i stor grad mentometer (Audience Response technology) under diskusjonene. Deltakerne utfordres på å treffe beslutninger, og å begrunne disse ut fra medisinsk evidens og gjeldende regelverk.

Del 3. Kursprøve

Endelig kursprøve er en "multiple choise test" som avholdes dag 3. Kursbevis utsendes dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80% riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til fornyet prøve.

Det er mulig at rekkefølgen på foredragene justeres noe. 

Timeplan og forelesere

Timeplan for sjømannsleger (pdf)

Timeplan dag 1

08:30-09:00   Registrering

09:00-09:15   Velkommen, introduksjon, mentometerdemonstrasjon

09:15-10:00   Introduksjon til medisinsk seleksjon (Tema nr. 5)

10:00-10:15   Pause

10:15-11:00   Risikovurdering imedisinsk seleksjon (Tema nr. 6)

11:00-11:15   Pause

11:15-12:00   Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger (Tema nr. 3a)

12:00-12:15   Pause

12:15-13:00   Shipping-industrien og jobbkrav for arbeidstakere på skip (Tema nr. 1)

13:00-14:00   Lunsj

14:45-15:00   Pause

15:00-15:45   Forvaltningsloven og dens betydning for sjømannsleger (Tema nr. 4)

15:45-16:00   Pause

16:00-16:45   Elektronisk registrering av helseerklæringer (Tema nr. 3c)

16:45-17:00   Pause

17:00-17:45   Medisinske behandlingsmuligheter til sjøs (Tema nr. 2)

17:45-18:00   Spørsmål, diskusjon, avsluttende kommentarer (Tema 26)

Timeplan dag 2

08:15-09:00   Veiledning til helseforskriften (Tema 3b)

09:00-09:15   Pause

09:15-10:00   Hjemmearbeid: Kardiovaskulær sykdom (Tema 14a)

10:00-10:15   Pause

10:15-11:00   Forskrifter om legeundersøkelse av loser, synsundersøkelse av loser, instruks og sykdomsliste (Tema 3d)

11:00-11:15   Pause

11:15-12:00   Hjemmearbeid: Psykiatri (Tema 13a)

12:00-12:15   Pause

12:15-13:00   Psykiatri/psykologi kasus (Tema 13b)

13:00-14:00   Lunsj

14:00-14:45   Diabetes og andre endokrine lidelser – kasus (Tema 9)

14:45-15:00   Pause

15:00-15:45   Epilepsi, bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelser, søvnlidelser. Kasus. (Tema 10)

15:45-16:00   Pause

16:00-16:45   Kroniske nevrologiske sykdommer. Kasus. (Tema 11)

16:45-17:00   Pause

17:00-17:45   Syn: Kontrast-, natt-, farge-, avstands-, lese-syn og synsfelt. (Tema 7)

17:45-18:00   Spørsmål, diskusjon, avsluttende kommentarer Dag 2. (Tema 26)

Timeplan dag 3


08:15-09:00   Alkohol og narkotikamisbruk. Kasus. (Tema 12)

09:00-09:15   Pause

09:15-10:00   Luftveissykdom. Kasus. (Tema 15)

10:00-10:15   Pause

10:15-11:00   Gastrointestinal sykdom. Kasus. (Tema 16)

11:00-11:15   Pause

11:15-12:00   Fedme. Kasus. (Tema 19)

12:00-12:15   Pause

12:15-13:00   Medisinering. (Tema 23)

13:00-14:00   Lunsj

14:00-14:45   Kardiovaskulær sykdom: Kasus. (Tema 14b)

14:45-15:00   Pause

15:00-15:45   Oppsummering og evaluering. (Tema 26-27)

15:45-16:00   Pause

16:00-17:00   Kursprøve. (Tema 28)


Når og kor

Tid
Tredagers kurs
Klokkeslett
 
Stad
 Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin
 
Kontakt
Spørsmå kan rettast til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 
Meir informasjon
Påmelding til kurset  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.

Arrangementer

 • Grunnkurs for petroleumsleger

  Kurset er søkt godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

 • Grunnkurs for sjømannsleger

  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.

 • Grunnkurs i Maritim medisin

  Grunnleggjande kurs for dei som vil bli sjømannslegar, og for andre som ynskjer ei grunnleggjande innføring i maritim medisin. Kurset gir også godkjenning som petroleumslege.

 • Resertifisering av petroleumsleger

  For å få fornyet godkjenning (resertifisering) som petroleumslege kreves det at petroleumslegen gjennomfører et obligatorisk oppdateringskurs og består eksamen.