Grunnkurs for petroleumsleger

Kurs, Norsk senter for maritim medisin

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

Kurstider 2017

  • 25.-26. april
  • 10.-11. oktober


Kurset er satt sammen av 3 deler:

Del 1. Forhåndsarbeid og - prøve

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 11 timer.

En multiple choice test skal gjennomføres og sendes inn før kursstart. I tillegg skal tre kliniske kasus være gjennomarbeidet før kursstart. Matriell til forberedelsen blir sendt på mail sammen med bekreftelsen om plass på kurset.


Del 2. To dager kurs + eksamen

Deltakerne møter til et 2 dagers kurs med obligatorisk tilstedeværelse. Kursdagene inneholder plenumspresentasjoner og kliniske kasusdiskusjoner av ulike medisinske tilstander. Det bukes i stor grad mentometer (Audience Response technology) under diskusjonene. Deltakerne utfordres på å treffe beslutninger, og å begrunne disse ut fra medisinsk evidens og gjeldende regelverk.

Del 3. Kursprøve

Endelig kursprøve er en "multiple choise test" som avholdes dag 2. Kursbevis utsendes dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80% riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til fornyet prøve. 

  


Timeplan og forelesere

Timeplan til petroleumskurset (pdf)

Timeplan Dag 1

0800-0900 Registrering og kaffe 

09.05-09.15   Velkommen praktiske opplysninger/sikkerhets info
Mentometer-demonstrasjon og test

09.15-10.00   Introduksjon til Seleksjonsmedisin 

10.00-10.15   Pause

10.15-11.00   Helseforskrift og veileder 

11.00-11.15   Pause

11.15-12.00   Saksgang ved helseundersøkelse, disp og klage 

12.00-13.00   Lunsj

13.00-13.30   Arbeidsplassen offshore 

13.30-14.00   Stillingstyper, jobbkrav og beredskapskrav 

14.00-14.15   Pause

14.15-14.45   Organisering offshore, helsetjeneste, beredskap, medisinsk evakuering og utreisekontroll 

14.45-15.00   Pause

15.00-15.45   Generell risikovurdering av medisinske tilstander 

15.45-16.00   Pause

16.00-16.45   Gjennomgang av kasus – hjemme oppgaver 

16.45-17.00   Pause

17.00-17.45   Kasuistikk med risikovurdering: Diabetes 

Det er mulig at rekkefølgen på foredragene justeres noe.


Timeplan Dag 2

08.00-08.45   Kasuistikk med risikovurdering: Epilepsi 

08.45-09.00   Pause

09.00-09.45   Kasuistikk med risikovurdering: Antikoagulasjon 

09.45-10.00   Pause

10.00-10.45   Kasuistikk med risikovurdering: Alkohol 

10.45-11.00   Pause

11.00-11.45   Kasuistikk med risikovurdering: Arytmi 

11.45-12.45   Lunsj

12.45-13.30   Kasuistikk med risikovurdering: Overvekt 

13.30-14.00   Oppsummering og evaluering

14.00-14.15   Pause

14.15-15.45   Eksamen

Det er mulig at rekkefølgen på foredragene justeres noe.

Forelesere

AMH
Alf Magne Horneland, Leder, Norsk senter for maritim medisin, HUS

AJU
Arne Johan Ulven, Forskningssjef, Norsk senter for maritim medisin, HUS

MGR
Marit Grønning, Klinikkdirektør, Yrkesmedisinsk avdeling, HUS

ES
Endre Sundal, Overlege, Norsk senter for dykkemedisin, HUS

HSI
Hege Sofie Imsen, Overlege, Norsk senter for maritim medisin, HUS

KTO
Kjetil Todnem, «Company Doctor» i Total E&P Norge og medlem av klage nemnda 

Når og kor

Stad
 Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen
 
Arrangør
Norsk senter for maritim medisin
 
Kontakt
Spørsmå kan rettast til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 
Meir informasjon
Påmelding til kurset