HELSENORGE

Grunnkurs for petroleumsleger

Kurs, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Kurset er godkjent av Helsedirektoratet og gir nødvendig kompetanse til å søke godkjenning som petroleumslege.

Kurstider 2023

Kursene vil bli arrangert med fysisk tilstedeværelse på Radisson Blu på Bryggen i Bergen.  

Kurset er godkjent av Legeforeningen i gammel ordning som valgfritt kurs og emnekurs:

Allmennmedisin: Godkjennes med 30 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen

Samfunnsmedisin: Godkjennes med 27 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Arbeidsmedisin: Godkjennes med 19 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kurset er satt sammen av 3 deler:

Del 1. Forhåndsarbeid og -prøve

Kurset forutsetter forberedelse før kursstart med ca. 11 timer. 

En multiple choice test skal gjennomføres og sendes inn før kursstart. I tillegg skal to kliniske kasus være gjennomarbeidet før kursstart. Matriell til forberedelsen blir sendt på mail sammen med bekreftelsen om plass på kurset.

Del 2. To dager kurs 

Deltakerne møter til et 2 dagers kurs med obligatorisk tilstedeværelse. Kursdagene inneholder plenumspresentasjoner og kliniske kasusdiskusjoner av ulike medisinske tilstander. Det bukes i stor grad mentimeter (Audience Response technology) under diskusjonene. Deltakerne utfordres på å treffe beslutninger, og å begrunne disse ut fra medisinsk evidens og gjeldende regelverk. 

Del 3. Kursprøve

Endelig kursprøve er en "multiple choice test" som avholdes dag 2. Kursbevis utsendes dersom kursprøven bestås. Krav for å bestå er 80% riktige svar. Ved ikke bestått kursprøve gis det anledning til fornyet prøve.

 

Timeplan og forelesere

Timeplan Dag 1

Dag 1
Tid
Leksjon
Tema
Foreleser
08.15-08.45

Velkommen og praktiske opplysninger
JMH
08.45-09.30
1
Introduksjon til seleksjonsmedisin
AMH
09.30-09.45
Pause
09.45-10.30
7
Risikovurdering ved helseundersøkelser
AMH
10.30-10.45


Pause

10.45-11.30
2
Helseforskrift og veileder
KTO
11.30-12.30
Lunsj
12.30-13.15
9Saksgang ved helseundersøkelse, disp og klage
KTO
13.15-13.30
Pause
13.30-14.15
8d
Kasuistikk med risikovurdering: Diabetes
KTO
14.15-14.30
Pause
14.30-15.15
8a, 8b
Gruppearbeid / gjennomgang av kasus - hjemmeoppgaver
JMH
15.15-15.45

Pause
15.45-16.45
8i
Kasuistikk/gruppearbeid med risikovurdering: Overvekt
HVB
16.45-17.00

Pause
17.00-17.45
8h
Kasuistikk med risikovurdering: Kardiovaskulær sykdom
HVB
17.45-18.00

Oppsummering og spørsmål
JMH

Timeplan Dag 2

Dag 2
Tid
LeksjonDag 2
Tema
Foreleser
08.15-08.30

Oppsummering og spørsmål
JMH
08.30-09.15
4
Arbeidsplassen offshore. Stillingstyper, jobbkrav og beredskapskrav
 HBJBS
09.15-09.30
Pause
09.30-10.15
5, 6
Organisering offshore. Helsetjeneste, beredskap, medisinsk evakuering og utreisekontroll
HBJBS
10.15-10.30
Pause
10.30-11.45
8e
Kasuistikk  med risikovurdering: Epilepsi
MG
11.45-12.45
12.45-13.30
8g
Kasuistikk med risikovurdering: Alkohol og rusmidler
JMH
13.30-13.45
Pause
13.45-14.15
10
Oppsummering og evaluering
JMH
14.15-14.25
Pause
14.25-14.30

Oppkobling til eksamen
AGL
14.30-15.30
11
Kursprøve
JMH, AGL

Det er mulig at rekkefølgen på foredragene justeres noe. 

Forelesere

JMH - Jon Magnus Haga
Leder,Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM), Yrkesmedisinsk avdeling (YMA), Haukeland Universitetssjukehus (HUS)

AMH - Alf Magne Horneland
Spesialrådgiver, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM), Yrkesmedisinsk avdeling (YMA)Haukeland Universitetssjukehus (HUS)

MG - Marit Grønning
Spes.nevrologi / Professor dr.med./ Overlege, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM), Yrkesmedisinsk avdeling (YMA)Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Universitetet i Bergen 

KTO - Kjetil Todnem
Leading Physician, Equinor og medlem i klagenemnda

HBJBS - Helene Bartz-Johannesen Brun Sveen
LIS, Yrkesmedisinsk avdeling (YMA)Haukeland Universitetssjukehus (HUS)

HVB - Hogne Vikanes Bouchvold
Fastlege Moster Legekontor, Spesialist Allmennmedisin

Statsforvalteren i Rogaland 
NN, Asssisterende fylkeslege, Statsforvalteren i Rogaland

AGL - Anne Gurd Lindrup
Kurskoordinator, Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM), Yrkesmedisinsk avdeling (YMA)Haukeland Universitetssjukehus (HUS)

Når og kor

Arrangør
Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 
Kontaktinformasjon
Spørsmål kan rettes til Anne Gurd Lindrup: aeup@helse-bergen.no
 

Avmelding

Ved avmeldingen inntil 30 dager før arrangementet refunderes hele kursavgiften.

Ved avmelding etter dette belastes 50 % av kursavgiften.
Sykdom hos deltagere gir ikke grunn til refusjon, reglene ovenfor gjelder.

En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre fra samme firma/organisasjon, men gi beskjed til oss om dette i god tid.

Forbehold om avlysning ved for få deltakere.

Fann du det du leita etter?