HELSENORGE

Grønn stær - Glaukom

Kurset vil gi auka kunnskap om diagnosen gjennom undervisning frå fagpersonar. Du vil og få muligheit til å møte andre i same situasjon og utveksle erfaringar. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding for pasient og følgje skjer gjennom

tilvisning frå eigen lege

Er du allereie pasient ved Augeavdelinga kan du melde deg på kurset i 
Augeavdelinga sin resepsjon, eller ta kontakt på telefon 55 97 41 00.


 

Legen sender påmelding til:
Augeavdelinga
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Gruppebasert opplæringstilbud

Målgruppe

Kurset er for pasientar med grøn stær og deira pårørande.

Kostnad

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort.

Servering 

Kaffe, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding

Du må ha tilvising frå eigen lege. Hugs å melde frå om spesielle behov. Påmeldingsfrist er 14 dager før kursstart. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innlegg ved 

Lege, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog 

Presentasjoner

Parkering

Det er parkering i Ulriksdal helsepark og i parkeringsanlegget ved Haraldsplass Diakonale sjukehus


Fann du det du leita etter?