Grønn stær - Glaucom

Kurs, Augeavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

Målsetjing

  • Auka kunnskap gjennom undervisning frå fagpersonell
  • Bli kjent med andre i same situasjon
  • Oppdage nye moglegheiter


Tid 2021

Dato kjem

kl. 09.00 - 15.00

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding for pasient og følgje skjer gjennom tilvisning frå eigen lege

Er du allereie pasient ved Augeavdelinga kan du melde deg på kurset i 
Augeavdelinga sin resepsjon, eller ta kontakt på telefon 55 97 41 00.


Legen sender påmelding til:
Augeavdelinga
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkøyrsel til LMS
 
Arrangør
Augeavdelinga, Lærings- og meistringssenteret
 
Kontaktinformasjon
For praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no  
 

Kurstilbodet er utvikla av

  • Augeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus
  • Norges Blindeforbund
  • Syns- og audiopedagogisk senter Hordaland
  • Lærings- og meistringssenteret i Bergen

Utgifter og reise

Eigendel etter gjeldande takstar,-. Det er gratis for ledsager. Lunsj og kaffe/te er inkludert i prisen.

For informasjon om dekning av reiseutgifter, kontakt Pasientreiser på tlf. 91505515.

Kunnskap gir auka tryggleik og meistring i kvardagen
På kurset får du moglegheiter for dialog med helsepersonell frå ulike faggrupper, og treffe andre som er i samme situasjon som deg sjølv.
Du kan også slå av ein prat med ein likeperson frå Norges Blindeforbund som vil vere tilstades på kursdagen.

Vi oppfordrar deg til å ta med følgje på kurset. Dersom du tar med nokon må det stå i påmeldinga. Skriv også ein liten beskjed dersom du har særskilte behov vi må ta omsyn til.