Grønn stær

Kurs , Augeavdelinga, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for pasientar og pårørande - Å leve med grøn stær - for tryggleik og meistring av kvardagen.

Dato for nytt kurs ikkje satt.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Påmelding for pasient og følgje skjer gjennom tilvisning frå eigen lege

Er du allereie pasient ved Augeavdelinga kan du melde deg på kurset i 
Augeavdelinga sin resepsjon, eller ta kontakt på telefon 55974100.


Legen sender påmelding til:
Augeavdelinga
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1
5021 Bergen

Når og kor

Stad
Lærings- og meistringssenteret
v/innkøyrsel til Haraldsplass Diakonale sykehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret, Augeavdelinga
 
Kontakt
For praktisk informasjon

Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS
55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no  
 


Kurstilbodet er utvikla av

  • Augeavdelinga ved Haukeland universitetssjukehus
  • Norges Blindeforbund
  • Syns- og audiopedagogisk senter Hordaland
  • Lærings- og meistringssenteret i Bergen


Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med kursansvarleg sjukepleiar
Linda Rio-Standal, 55 97 41 36
E-post: linda.rio-standal@helse-bergen.no

 


Utgifter og reise

Eigendel er kr 345,-. Det er gratis for ledsager. Lunsj og kaffe/te er inkludert i prisen.
For informasjon om dekning av reiseutgifter kontakt Pasientreiser på tlf. 05515.

Kunnskap gir auka tryggleik og meistring i kvardagen
På kurset får du moglegheiter for dialog med helsepersonell frå ulike faggrupper, og treffe andre som er i samme situasjon som deg sjølv.
Du kan også slå av ein prat med ein likeperson frå Norges Blindeforbund som vil vere tilstades på kursdagen.

Vi oppfordrar deg til å ta med følgje på kurset. Dersom du tar med nokon må det stå i påmeldinga. Skriv også ein liten beskjed dersom du har særskilte behov vi må ta omsyn til.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.