Good clinical practice (GCP) 26.09.2019

Kurs, 26.09.2019, Klinisk forskingspost barn

 
Forskingsposten barn/voksen inviterer til GCP-kurs to ganger årleg for forskarar/utprøvarar og anna studiepersonell. Formålet med kurset er å gi deltakarane kjennskap til generell GCP og lovverk innan klinisk forsking, samt ulike aktørers rolle og praktisk gjennomføring av kliniske studier.

Målgruppe
Kurset er relevant for alle i et forskingteam, om det er industri- eller forskerinitierte studier.

Forskingspostane vaksen/born inviterer føredragshaldarar frå relevante institusjonar. Deltakarane får lære om sjølve ICH/GCP og anna lovverk innan klinisk forsking. Dei får informasjon om lokale serviceavdelingar; Innovest, regional komite for medisinsk forskingsetikk (REK), Statens legemiddelverk (SLV), personvernombudet, laboratoriet, avdeling for patologi, apoteket, radiologisk avdeling. Sjå program
I tillegg vert det gitt informasjon om praktisk gjennomføring av kliniske studiar. Kontaktpersoner:

Spesialsykepleier Anita Hofstad

Epost: anita.hofstad@helse-bergen.no

Telefon: 55 97 57 20 

Postsekretær Elisabeth Buanes-Erichsen

E-post: elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no

Telefon: 55 97 28 90 


Når og kor

Dato
26.09.2019 
Klokkeslett
08:30-15:30
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Klinisk forskingspost for barn
 
Innlegg frå
egar og studiesjukepleiarar frå forskingspostane vaksen/born. Føredragshaldarar frå relevante serviceavdelingar.  
Kontaktinformasjon
Anita Hofstad, spesialsykepleier
E-post: anita.hofstad@helse-bergen.no 
Telefon: 55 97 57 20
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.