Good clinical practice (GCP)

Kurs, 06.02.2020, Forsking og innovasjon, Klinisk forskingspost

Forskingsposten barn/voksen inviterer til GCP-kurs to ganger årleg for forskarar/utprøvarar og anna studiepersonell. Formålet med kurset er å gi deltakarane kjennskap til generell GCP og lovverk innan klinisk forsking.
Kurset er relevant for alle i et forskingteam, om det er industri- eller forskerinitierte studier.

Forskingspostane vaksen/born inviterer føredragshaldarar frå relevante institusjonar. Deltakarane får lære om sjølve ICH/GCP og anna lovverk innan klinisk forsking. Dei får informasjon om lokale serviceavdelingar; Innovest, regional komite for medisinsk forskingsetikk (REK), Statens legemiddelverk (SLV), personvernombudet, laboratoriet, avdeling for patologi, apoteket, radiologisk avdeling.
I tillegg vert det gitt informasjon om praktisk gjennomføring av kliniske studiar. Sjå program


Påmelding i Læringsportalen

Når og kor

Dato
06.02.2020 
Klokkeslett
08:30-16:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Klinisk forskningspost, Forsking og innovasjon, FoU
 
Innlegg frå
Legar og studiesjukepleiarar frå forskingspostane vaksen/born. Føredragshaldarar frå relevante serviceavdelingar.  
Kontaktinformasjon
Anita Hofstad, spesialsykepleier
E-post: anita.hofstad@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 57 20

Påmelding: http://www.laeringsportalen.no/Login?ReturnUrl=%2fPres
 
Fann du det du leita etter?