GCP-kurs: God klinisk utprøvingspraksis

Kurs , 07.02.2019 , Klinisk forskingspost, Forskings- og utviklingsavdelinga

Forskingsposten barn/voksen inviterer til GCP-kurs to ganger årlig for forskere/utprøvere og annet studiepersonell. Formålet med kurset er å gi deltakerne kjennskap til generell GCP og lovverket innen klinisk forskning.

Mål for kurset

Kjenne til generell GCP og lovverk innen klinisk legemiddelutprøving og annen klinisk forskning. Kjenne til ulike aktørers rolle og praktisk gjennomføring av kliniske studier.

Målgruppe

Kursets hovedfokus er klinisk legemiddelutprøving, men er også nyttig for forskere som driver annen type pasientrettet forskning.

Kursinnhold

Forskningspostene voksne/barn inviterer foredragsholdere fra relevante institusjoner. Deltakerne får lære om selve ICH/GCP og annet relevant lovverk innen klinisk forskning. De får informasjon om lokale serviceavdelinger, Bergen teknologioverføring (BTO), Regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK), Statens legemiddelverk (SLV), personvernombudet, laboratoriet, avdeling for patologi, apotek, radiologisk avdeling. I tillegg gis informasjon om praktisk gjennomføring av kliniske studier.

Forelesere

Leger og studiesykepleiere fra forskningspostene voksen/barn. Foredragsholdere fra relevante service avdelinger.

Pris

Egenandelen for kurset er kr 1000,-.

Påmelding

Påmeldingsfristen er 5. februar 2019.


Når og kor

Dato
07.02.2019 
Klokkeslett
08:30-16:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
Auditoriet
 
Arrangør
Klinisk forskningspost, Forskings- og utviklingsavdelinga
 
Innlegg frå
Legar og studiesjukepleiarar frå forskingspostane vaksen/born. Føredragshaldarar frå relevante serviceavdelingar.  
Kontakt
Anita Hofstad, spesialsykepleier
E-post: anita.hofstad@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 57 20

Elisabeth Buanes-Erichsen
E-post: elisabeth.buanes-erichsen@helse-bergen.no 
Telefon: 55972890
 
Meir informasjon
Påmelding til kurset  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.