GCP-Kurs-God klinisk utprøvingspraksis

Kurs , 08.02.2018 , Klinisk forskingspost, Forskings- og utviklingsavdelinga

Forskingsposten barn/voksen inviterer til GCP-kurs to ganger årleg for forskarar/utprøvarar og anna studiepersonell. Formålet med kurset er å gi deltakarane kjennskap til generell GCP og lovverk innan klinisk forsking.
Kurset er relevant for alle i et forskingteam, om det er industri- eller forskerinitierte studier.

Forskingspostane vaksen/born inviterer føredragshaldarar frå relevante institusjonar. Deltakarane får lære om sjølve ICH/GCP og anna lovverk innan klinisk forsking. Dei får informasjon om lokale serviceavdelingar; Innovest, regional komite for medisinsk forskingsetikk (REK), Statens legemiddelverk (SLV), personvernombudet, laboratoriet, avdeling for patologi, apoteket, radiologisk avdeling.
I tillegg vert det gitt informasjon om praktisk gjennomføring av kliniske studiar. Sjå program

Når og kor

Dato
08.02.2018 
Klokkeslett
08:30-16:00
Stad
Bikuben kurs- og konferansesenter
  
Arrangør
Klinisk forskningspost, Forskings- og utviklingsavdelinga
 
Innlegg frå
Legar og studiesjukepleiarar frå forskingspostane vaksen/born. Føredragshaldarar frå relevante serviceavdelingar.  
Kontakt
Anita Hofstad, spesialsykepleier
E-post: anita.hofstad@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 57 20
 
Meir informasjon
Påmelding  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.