HELSENORGE

Gaming med HordaLAN

Er du interessert i gaming og dataspel?
Då må du bli med HordaLAN og game i VR-rommet kvar torsdag.

Kven passar tilbodet for? 
For alle barn og ungdommar tilknytta Energisenteret som er interessert i gaming og dataspel. 

Kva type aktivitet er dette? 
Vi gamer og har det sosialt saman i VR-rommet. 

Kostar det noko? 
Aktiviteten er gratis.

Må eg melde meg på?  
Påmelding til HordaLAN via telefon 414 18 153. 

Er det aktivitet i skuleferiar og på raude dagar?  
Vi fylgjer i utgangspunktet skuleruta. 

Kven kontaktar eg dersom eg har spørmål?
Du kan k
ontakte HordaLAN via telefon 414 18 153. 

Bli betre kjend med HordaLAN

Fann du det du leita etter?