HELSENORGE

Friskis og svettis

Friskis og Svettis Enkeljympa er trening og bevegelse til musikk for ungdom og unge voksne med utviklingshemming.
Alle deltek ut i frå eigne føresetnadar.
Fann du det du leita etter?