Fredagswebinar: Paneldebatt: «Hva er rehabilitering? Noen kritiske blikk på rehabiliteringsforskning»

Debatten ledes av Graziella Van den Bergh, HVL/UiB, og paneldeltagere er: Anda Kupca, Bergen Kommune; Bente Gjelsvik, Helse Bergen og Hans Lund, Tobba Sudmann, Christine Øye fra Høgskulen på Vestlandet.

Om webinara

Paneldebatt: «Hva er rehabilitering? Noen kritiske blikk på rehabiliteringsforskning»
Innledning/moderator: Graziella Van den Bergh, Førsteamanuensis, HVL 
Anda Kupka, Spesialfysioterapeut Innsatsteam-Rehabilitering, Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i Bergenhus og Årstad 
Bente Bassøe Gjelsvik, Spesialfysioterapeut, Forskning- og fagutviklingsfysioterapeut, Haukeland universitetssjukehus
Christine Øye, Professor, sosialantropolog, helse- og omsorgstjenesteforskning, HVL
Hans Lund, Professor, kunnskapsbasert praksis, HVL
Tobba Therkildsen Sudmann, Professor i folkehelse, sosiolog, HVL

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) i samarbeid med blant anna Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og andre, gjennomførar denne hausten ei rekke ukentlege webinar kor fagpersonar vil settje fokus på ulike tema innan rehabilitering. Webinara frå Helse Vest vil gjennomførast via Join og Vimeo. Lenkar vil bli sendt ut til alle påmeldte i forkant. Informasjon om alle andre webinarar denne hausten finn du her

Fredagswebinar innan rehabilitering

Fann du det du leita etter?