Fredagswebinar: «Hva er viktige måleegenskaper ved spørreskjema om pasientrapportert data og hvordan kan disse undersøkes og kvalitetssikres?»

Velkommen til rehabiliteringswebinar i Helse Vest. Tema for webinaret er «Hva er viktige måleegenskaper ved spørreskjema om pasientrapportert data og hvordan kan disse undersøkes og kvalitetssikres?» Førelesar er Merethe Hustoft.

Følg seminaret på Vimeo

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) i samarbeid med blant anna Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og andre, gjennomførar denne hausten ei rekke ukentlege webinar kor fagpersonar vil settje fokus på ulike tema innan rehabilitering. Webinarane frå Helse Vest vil gjennomførast via Join og Vimeo. Lenkar vil bli sendt ut til alle påmeldte i forkant. Informasjon om alle andre webinarar denne hausten finn du her


Fredagsmwebinar innan rehabilitering

Fann du det du leita etter?