Fredagswebinar: "Robotikk i rehabilitering. En kunnskapsbasert tilnærming" Forsking om robotikk i rehabilitering

Tema for webinaret er "Forsking om robotikk i rehabilitering" ved føreleserane Linda Sørensen, Vivien Jørgensen, Ellen Høyer og Anu Pirja. Ulike erfaringer med forskning og implementering av robotikk på Sunnaas Sykehus presenteres, med rom for spørsmå.

Robotikk i Rehabilitering: En kunnskapsbasert tilnærming
Om robotikk i bruk på Sunnaas – v/ Vivien Jørgensen10 min
Atletstudien – Locomat v/ Anu Pirja 20 min
Implementering av robotikk i klinikk:
Eksobionics og Innowalk v/ Ellen Høyer 20 min
Armrobotikk ved v/ Linda Sørensen 20 min
Spørsmål og svar

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) i samarbeid med blant anna Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og andre, gjennomførar denne hausten ei rekke ukentlege webinar kor fagpersonar vil settje fokus på ulike tema innan rehabilitering. Informasjon om alle andre webinarar denne hausten finn du her


Fredagswebinar innan rehabilitering

Fann du det du leita etter?