Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge

, 06.02.2019-07.02.2019

Overvekt hos barn og unge er en sterk voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt.

For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos de involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge, og det har hittil blitt kurset om lag 750 helsepersonell gjennom dette arbeidet.

Om kurset

Dette er et kurs for alle som jobber innen fagfeltet. Kurset er forhåndsgodkjent:

  • Norsk sykepleierforbund: Meritterende 13 timer
  • Norsk psykologforening: Vedlikeholdsaktivitet 13 timer
  • Den norske legeforening: Valgfritt kurs allmennmedisin og samfunnsmedisin 14 timer

Kurset går over 2 dager i Auditorium BUS1 – HUS – Barne- og ungdomssjukehuset, Haukelandsbakken 15:

Dag 1: onsdag 6. februar 2019 kl. 10–17
Dag 2: torsdag 7. februar 2019 kl. 9–16

Kursinvitasjon - Fra kunnskap til handling.pdf

Påmelding til kurs.

Pris: kr 1900

Når og kor

Dato
06.02.2019-07.02.2019 
Klokkeslett
10:00-16:00 Onsdag 6. februar til torsdag 7.februar.
Stad
Barne- og ungdomssjukehuset
Auditorium BUS1 – HUS – Barne- og ungdomssjukehuset, Haukelandsbakken 15
 
Kontakt
Arrangøren kan kontaktes gjennom Linda Mathisen ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold HF. E-post: linda.mathisen@siv.no 
Telefon: 33 34 25 89 / mobil: 92 22 86 79
 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.