Frå krav og mas til auka positiv samhandling

Kurs, SpesialpoliklinikkenPsykisk helsevern for barn og ungeLærings- og meistringssenteret

Kurset vil ha fokus på kva ein som foreldre kan gjere for å betre samhandling mellom foreldre og barnet og førebyggje åtferdsvanskar hos barn med autismespekterforstyrringar (ASF).

Kurset vil ta føre seg nokon få konkrete verkemidlar i handtering av åtferdsvanskar.

Kurset er for foreldre/føresette.

Vi anbefaler at deltakarane har deltatt på kurs om ASF (diagnose og forståing) tidlegare.

Kurstider

30. november kl. 09.00-15.00

Kursansvarlege

Psykolog Stine Mjåtvedt 
Fagkonsulent Harry Hansen

Kontaktinformasjon

Seksjonsleiar Veslemøy Sandvik


Meld deg på kurset