Forum for klinisk fysiologi

Fagseminar, 09.01.2020-10.01.2020, Energisenteret for barn og unge

Forum for klinisk Fysiologi  inviterer til sin sekstande konferanse for første gong i Bergen på Energisenteret for barn og unge, Haukeland universitetssjukehus.
Konferansen er for deg som har interesse for klinisk fysiologi, anten du er lege, fysioterapeut, sjukepleiar, fysiolog, helse- og treningsrådgjevar, eller har ei brennande interesse for korleis kroppen fungerer.

I sjukehussamanheng er Energisenteret for barn og unge eit pioner-prosjekt både nasjonalt og internasjonalt. Her er fysisk aktivitet og trening en viktig del av behandlinga, med tilgang på basseng, gymnastikksal, styrkerom, testlaboratorium og VR-rom. Som deltakar på konferansen får du oppleve desse tilboda. 

Førelesarane kjem frå inn- og utland og har solid kompetanse innan klinisk fysiologi.

Foredraga blir følgd opp med kasuistikkar. Faglege diskusjonar har vore eit særpreg for våre konferansar og vi oppmodar våre deltakarar til å engasjere seg i diskusjonane. 

Program

PROGRAM

Torsdag 9. og fredag 10. januar 2020

TORSDAG 

Møteleiarar: Morten Nissen Melsom og Ingunn Schjødt
09.30 - 10.00 

Registrering m/kaffi og frukt
10.05 - 10.15 
Velkommen - v/Morten Nissen Melsom, leder og Asle Hirth, medlem i programkomite.

10.20 – 10.50 
Basalforedrag/Kasuistikk - Introduksjon til CPET – indikasjon/kontraindikasjon, gjennomføring og tolking. Verktøy, kasuistikkar og gruppearbeid. v/ Elisabeth Edvardsen, idrettsfysiolog, PhD (Norges Idrettshøyskole) og Asle Hirth, seksjonsoverlege, PhD (Haukeland universitetssjukehus)
10.55 – 11.10
 Pause m/frukt
11.15 – 12.00
 Forts. Introduksjon til CPET – gjennomgang av CPET hos barn (kasuistikk).
12.00 - 13.00 
Lunsj
Fysiologi; sirkulasjon, ventilasjon og gassutveksling i spesielle pasientpopulasjoner
Møteleiarar: Elisabeth Edvardsen og Jonny Hisdal
13.00 – 13.25 
Inspiratory Laryngeal Obstruction v/Hege Clemm, overlege, postdoc (Haukeland universitetssjukehus)
13.30 – 13.55
CPET med trykkmåling i strupen v/Zoe F. Kelly, stipendiat (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
14.00 – 14.25
Basalforedrag – Dynamisk hyperinflasjon – med og utan oksygen v/Anne Edvardsen, fysiolog/spesialbioingeniør, PhD (Landsforeningen for hjerte og lungesyke)
14.30 – 14.45
 Pause med kaffi og frukt
14.50 – 15.20
Dysfunctional Breathing v/John Dickinson, MD, PhD (University of Kent)
15.25 – 15.55 
Abstract x2
16.00 – 16.25 
Forflytting til testlab/pause med kaffi og frukt/brødblingsar Praktiske demonstrasjonar i laboratoriet
16.30 - 18.00
Hjarte – sykkel stressekkokardiografi hos hjartepasient v/Einar Skulstad Davidsen, overlege, PhD. (Haukeland Universitetssykehus) 
Lunge – ILO pasient, Hege Clemm, overlege, postdoc (Haukeland universitetssjukehus)
20.00
Festmiddag
FREDAG 
07.30-08.30Morgonbad i svømmehallen til Energisenteret for barn og unge
Møteleiarar: Asle Hirth og Anne Edvardsen
09.00-09.35
Gjennomgang og tolking av torsdagens testar v/Hege Clemm, overlege, postdoc (Haukeland universitetssykehus) og Einar Skulstad Davidsen, overlege, PhD (Haukeland universitetsjukehus)
09.40-10.05 – 
Basal foredrag – Lunge- og hjartefysiologi hos respiratorpasienter v/Gunhild Holmaas, overlege anestesi (Haukeland universitetssjukehus)
10.10-10.25
Effekt av ernæringstilskot med marine protein på restitusjon hos trente syklistar
v/Ingunn Mjøs, fysioterapeut (Helse Bergen)
10.30 – 10.45 Pause med kaffi og frukt
Møteleiarar: Trine Stensrud og Inger Ariansen
10.45 – 11.00Parautøverane og CPET v/Julia Baumgart, fysioterapeut, Post doc (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Olympiatoppen)
11.05 – 11.20CPET hos personar med ryggmargsskade v/Lene Carine Vik, treningsrettleiar, Ms (Sunnås sykehus)
11.25 – 11.40 Case
11.45 – 12.05 Abstrakt x2
12.10 - 12.55 Lunsj
Møteleiarar: Siri Holm Solberg og Ingunn Schødt
13.00 – 13.30 Høgdetrening v/Carsten Lundby, professor (Høgskolen i Innlandet)
13.35 – 14.05
Effekt av bloddonasjon på fysisk kapasitet v/ Geir Strandenes, overlege (Sjøforsvaret,Håkonsvern). 
14.05-14.15
 Pause med frukt
14.15 – 14.30Betyding av sittestilling på sykkel for ventilasjon v/Ola Drange Røksund, professor (Høgskolen på Vestlandet og Haukeland universitetssjukehus) og Håkon Kvidaland, fysioterapeut (Høskulen på Vestlandet)
14.35 – 14.55 Basalforedrag om overtrening v/Gøran Paulsen, førsteamanuensis (Norges Idrettshøyskole og Olympiatoppen)
15.00 - 15.30
 Avslutning med premie til beste abstrakt, evaluering av læringsmål, og plan for møte neste år.
Vel heim


 
Festmiddag torsdag kveld kl. 20

Etter en lang dag med fagleg påfyll er det viktig å ha det hyggeleg saman over ein god middag, og få moglegheit til å utvide eigne nettverk. Middagen blir på Kalfaret Brygghus som har ei spesiell historie. Adresse: Kalfareveien 76.

Morgenbad fredag 

Fredag kan du starte med eit morgonbad i bassenget til Energisenteret for barn og unge, som denne morgonen er reservert for deltakarane på konferansen. Bassenget er eit av dei flottaste i landet og bør opplevast.

Overnatting

Vi har fått gunstige prisar på overnatting i gode hotell sentralt i Bergen.

Godkjenning

Det ligg søknad inne hos Legeforeningen for godkjenning av seminaret.


Vi håper å sjå deg i Bergen den 9 og 10.januar 2020!
På vegne av "Norsk forening for lungemedisin" som står bak "Forum for klinisk Fysiologi" 

Early bird pris før 31. oktober 2019.


Når og kor

Dato
09.01.2020-10.01.2020 
Klokkeslett
09:30-15:30
Stad
Glasblokkene
Auditoriet i Glasblokkene.
 
Arrangør
Energisenteret for barn og unge
 
Kontaktinformasjon
Kongress & Kultur 
Salome Keenleyside 
Booking Manager / Bookingleder
Epost: post@kongress.no
 
Meir informasjon
Påmelding  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.