Forskningskonferanse: Norsk akademi for habiliteringsforskning

Velkommen til forskningskonferanse i Bergen

Program

På grunn av Covid er denne konferansen allerede flyttet på en gang. Vi er dessverre nødt til å flytte konferansen nok en gang. Nytt tidspunkt for konferansen er 21. oktober 2021. Det vil kunne medføre endringer i programmet, men foreløpig står program som var planlagt for årets konferanse i oktober.

09:00 – 10:00
Registrering

10:00 – 10:10
Åpning av konferansen

10:10 – 10:30
Presentasjon av K.G. Jebsen senter for utviklingsforstyrrelser
Terje Nærland, Senterleder K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo

10:30 – 10:50
Identifisering av psykiske helse vansker hos personer med autismespekterforstyrrelser og psykisk utviklingshemming
Marianne Halvorsen, psykologspesialist, Ph.D. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

10:50 – 11:10
Age and gender-related differences in emotional and behavioural problems and autistic features in children and adolescents with Down syndrome: a survey-based study of 674 individuals
Terje Nærland, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)

11:10 – 11:30
Early Detection of Autism Spectrum Disorders – Context, age and knowledge
Kenneth Larsen, Rådgiver, Regional kompetansetjeneste for autism, ADHD, Tourettes syndrome og narkolepsi, Helse Sør-Øst

11:30 – 12:30
Lunsj og mingletid

12:30 – 13:00
Habiliteringstiltak for barn med multifunksjonshemninger*
Rapport (2019) fra forskergruppe nedsatt av interregional gruppe på bakgrunn av vedtak i Beslutningsforum for nye metoder.
Rannei Sæther, Ph.D. Regionalt kunnskapssenter for habilitering, Midt Norge

13:00 – 13:20
Trening gir mening!
Måloppnåelse og endring i motorisk funksjon etter intensiv, tverrfaglig habilitering i gruppe.
Kine Mefald Tveten, Høgskulen på Vestlandet, Barnas Fysioterapisenter og Turbo

13:20 – 13:40
Smerter hos barn med cerebral parese
Betydning for behandling og oppfølging i habilitering
Selma Larsen, Oslo universitetssykehus

13:40 – 14:00
Doktorgradsprosjekt om gange hos voksne med cerebral parese
Beate Eltarvåg Gjesdal, Stipendiat Høgskulen på Vestlandet.

14:00 – 14:30
Forfriskninger og mingletid

14:30 – 15:00
Samvalg, selvrapportering og medforskning*
Hvordan kan personer med utviklingshemming være reelle samarbeidspartnere i behandling og fagutvikling i spesialisthelsetjenesten?
Trine Lise Bakken, Fag- og forskningsleder, Nasjonal kompetansetjeneste utviklingshemming og psykisk helse (NKUP)

15:00 -15:20
Doktorgradsprosjekt om selvbestemmelse for elever med lett utviklingshemming
Veerle Garrels, Førsteamanuensis i spesialpedagogikk, OsloMet

15:20 – 15:40
Forståelse og maktbruk ovenfor personer med utviklingshemming – Hvordan ansattes forståelse av beboere påvirker utøvelsen av makt
Stine Henriksen, Stipendiat i sosiologi, Nord universitet

15:40 – 16:00
Presentasjon kommer

16:00 Slutt

Alle foredragsholdere har 15 min. til disposisjon for presentasjon +5 min. til spørsmål/dialog med tilhørerne.
To foredrag (merket med *) har 20 min. for presentasjon + 10 min. til spørsmål og dialog.

Norsk akademi for habiliteringsforskning

Norsk akademi for habiliteringsforskning er basert på samarbeid mellom representanter for habiliterings-enheter i spesialisthelsetjenesten og ved universitet og høgskoler i Norge. Forløper for «akademiet» var Nasjonalt forskningsnettverk innen (barne)habilitering som ble grunnlagt ved Oslo universitetssykehus i 2010. Fra 2012 har ledelse av forskningsnettverket gått på omgang mellom helseregionene for periode på 2 år av gangen. I 2018 og 2019 ledet Helse Midt-Norge nettverket. I 2016 og 2017 Helse Sør-Øst, 2014 og 2015 Helse Nord og 2012 og 2013 Helse Vest.

Programkomiteen

Programkomiteen har følgende medlemmer:
Inger Cathrine Utne Sandberg og Ingrid Helland, HSØ
Bjørg Neset og Tordis Ustad, HMN
Oddmar Ole Steinsvik og Anika Aakerøy Jordbru, HN
Silja Torvik Griffiths, Cathrine Nøttingnes og Edith Victoria Lunde, HV

Fann du det du leita etter?