HELSENORGE

Forskingsseminar innan spiseforstyrringar

Nasjonalt klinisk nettverk innan spiseforstyrringar (NKNS) inviterer til forskingsseminar innan spiseforstyrringar.

Målgruppe

Forskarar og fagpersonar som er interesserte i forsking innan spiseforstyrringar. Leiarar ved institusjonar der spiseforstyrringar blir behandla og andre interesserte.

Arrangør

Nasjonalt kliniske nettverk innan spiseforstyrringar (NKNS). Nasjonal koordinator Øyvind Rø er ansvarleg for seminaret.

Program og foredrag

Hovudinnleiar i år er Loa Clausen, psykolog og lektor ved Århus universitet, med presentasjonen ”Behandling af anoreksi – hvad vi ved og ikke ved fra de danske registre. Et særligt fokus på medicinsk behandling og behandling under tvang.” 

Endeleg program for forskingsseminaret vil bli sendt ut i starten av oktober månad. 

Faglege bidrag

Vil du presentere forskingsplanar eller forskingsresulatet, ta kontakt med Øyvind Rø innan 20. september: Send epost til oyvind.ro@ous-hf.no.

Pris

Pris pr. deltakar: kr.500,00. Beløpet fakturerast. Begrensa antall plassar

Påmelding

Bindande påmelding innan 15.november. 

Følg lenka direkte til påmeldingsskjema: https://response.questback.com/oushf/rbnkkoue1s

Spørsmål rettast til kurssekretær Elisabeth Haakafoss, e-post: eliaha@ous-hf.no, tlf.: 23 01 62 24  / 41 57 10 52  eller forskingsleiar og professor Øyvind Rø.

Fann du det du leita etter?