HELSENORGE

Forskingskonferanse innan rehabilitering 2021

Dersom gjenåpning av landet fortsetter blir det fysisk regional forskingskonferanse innan rehabilitering på Bikuben, Haukeland universitetssjukehus den 28. oktober. Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering ønsker velkommen!

Konferanseavgift er satt til kr. 800, og vil gå til å dekke konferansekostnader inkludert reisekostnader for foredragshaldarane. I tillegg vil kompetansesenteret sponse arrangementet.

Program

09:30 – 10:00 Registrering med kaffe/te

10:00 – 10:10 Velkommen til forskingskonferanse

10:10 – 10:30 Oppdatert Regional plan for habilitering og rehabilitering, 

Hilde Rudlang, seniorrådgiver Helse Vest RHF

10:30 – 11:30 Sesjon 1. Brukermedvirkning

Brukerinvolvering i forskning innen rehabilitering – Fra gode intensjoner til fungerende modell

Per Oretorp, ass. generalsekretær, Personskadeforbundet LTN

Samproduksjon i forskning. Empowerment og forskningsnytte

Unni Sveen, professor, OsloMet, Fakultet for helsevitenskap. Oslo universitetssykehus, Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering

Forskning på brukermedvirkning: Hvordan fagpersoner samarbeider med brukerrepresentanter i utvikling av kommunale helsetjenester

Ann Britt Sandvin Olsson, stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) og VID vitenskapelig høgskole

11:30 – 12:20 Myldretid med lunsj

12:20 – 13:20 Sesjon 2. Brukermedvirkning  

Kvalitet og sikkerhet i sykehus – pårørendes rolle og bidrag i kreftomsorgen

Inger Johanne Bergerød, Ph.D, Post.doc, Universitetet i Stavanger

Brukermedvirkning i utvikling og levering av helsetjenesten

Joachim Sagen, stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus

Impulskontrollforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Aleksander Erga Haga, Ph.D, Post.doc., Nasjonal Kompetansetjeneste for Bevegelsesforstyrrelser (NKB), Helse Stavanger HF

Førsteamanuensis II, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

13:20 – 13:35 Kaffepause/beinstrekk

13:35 – 14:35 Sesjon 3. Forskningsprosjekt innan rehabilitering

Kompleksiteten ved livsstilsendring, motivasjon og helse blant deltagere i en Frisklivssentral

Cille Sevild, Ph.D, Stavanger kommune


Rehabilitering av covid-19 overlevere: En prospektiv kohortstudie

Helene Løvås, seksjonsoverlege, Haukeland universitetssjukehus

NORVIS - nasjonalt prosjekt for bedre kartlegging og behandling av synsvansker etter hjerneslag

Helle Falkenberg, professor, Universitetet i Sørøst-Norge

14:35 – 14:55 Myldretid med forfriskingar

14:55 – 15:55: Sesjon 4. Forskningsprosjekt i rehabilitering

Fysisk kapasitet og sykdomsprognose for KOLS pasienter

Marie Waatevik, Ph.D, rådgiver v/seksjon for forskning og innovasjon Helse Bergen 

Konsentrert rehabilitering for personer som har gjennomlevd COVID-19

Kiri Lovise Njøten, stipendiat, Høgskulen på Vestlandet

Askøymodellen for kommunal kreftrehabilitering: resultater fra en pilotstudie 

May Aa Hauken, professor, Senter for krisepsykologi UiB/Askøy kommune

15:55 -16:00   Avslutning

Arrangør

Forskningskonferansen arrangeres av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i samarbeid med regional programkomite.

Medlemmer av programkomiteen 2021: Anne Marie Auestad, Graziella Van den Bergh, Ylva Hiorth,, Merethe Hustoft, Gro Kristiansen, Edith Victoria Lunde, Vegard Pihl Moen, Inger Johanne Bergstad Osland, Stein Arne Rimehaug, Randi Skumsnes, Eirik Vikane.

Programkomiteen håper at alle som er opptatt av kunnskapsutvikling og forsking relevant for rehabilitering, finner konferanseprogrammet interessant og slutter opp om denne anledninga til å treffe kollegaer frå regionen.

Fann du det du leita etter?